İşletmeler Ve Pazarlama Faaliyeti

Hayvancılık Ekonomisi: İşletmelerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan pazarlama faaliyetleri iki gruba ayrılabilir. Bunlar;

• Üretilen mal ve hizmetler için talep yaratıcı faaliyetler (aktif pazarlama faaliyetleri.
• Yaratılan talebe hizmet edici faaliyetler (pasif pazarlama faaliyetleri).

Talep yaratıcı nitelikte aktif pazarlama faaliyetlerinin başlıcaları;

• Fiyatlandırma (veya fiyat politikası)
• Reklam
• Kişisel Satış
• Satış geliştirme (promosyon)
• Ürün planlaması olarak sıralanabilir.

Talebe hizmet edici pasif pazarlama faaliyetlerinin başlıcaları ise;

• Depolama
• Stoklama
• Taşıma
• Sipariş alma olarak belirtilebilir. Söz konusu bu pasif pazarlama faaliyetleri aynı zamanda işletmenin fiziksel dağıtım sistemini oluşturur.

Her 2 grup faaliyeti destekleyen başlıca yardımcı faaliyetler arasında genel yönetim, finansman ve piyasa araştırması bulunmaktadır. Yapılan diğer bir sınıflandırmada ise pazarlama faaliyetleri dört grup altında incelenmektedir. Bunlar;

1 Ürüne İlişkin Faaliyetler:

• Yeni ürün geliştirme • Tasarım, marka ve ambalajlama • Ürüne ilişkin satış sonrası hizmetler (garanti, bakım, servis vb.)

2. Fiyatlandırma Faaliyetleri:

• Yeni ürünlerin fiyatlandırması • Fiyat farklılaştırması • İskonto politikası • Çeşitli fiyatlandırma politikaları ve teknikleri

3. Dağıtım Faaliyetleri:

• Taşıma • Depolama • Stoklama • Dağıtım kanallarının seçimi (direkt işletmeden müşteriye satış veya toptancı ve/veya perakendeci gibi aracılar vasıtasıyla satış)

4. Tutundurma Faaliyetleri:

• Reklam • Kişisel satış • Satış Geliştirme (promosyon) • Halkla ilişkiler ve tanıtma olarak ele alınabilir.

Bu kapsamda, pazarlama fonksiyonu vasıtasıyla bu faaliyetlerin iktisadilik prensibine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenir. İşletme içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak, bu konulara ilişkin en uygun (optimal) kararları alıp uygulayabilmelidir. Öte yandan, modern pazarlama yaklaşımında müşterinin tüm bu faaliyetlerin odak noktası halinde olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Bir Cevap Yazın