Kazak Gazetesinde Osmanlı Türkleri

Kazak Gazetesinde Osmanlı Türkleri

Balkan Savaşı zamanında Kazak aydınlarının gazetesi olan “Qazaq” savaşla ilgili haberler veriyor. Müslümanlardan (Osmanlı’ya) yardım elini uzatmalarını istiyor, Müslümanları para yardımı verme konusunda yönlendiriyor. Qazaq gazetesinde Osmanlı Türklerinin 600 yıl önce Türkistan’da olduğu, cengaver ve güçlü olduğu, bunların ordularının Çin ve Moğolistan’da bulunup nice defa onları yenip bir takımını kendine bağladığı, Osmanlı’nın fethettiği yerler belirtilmiş. Savaş sırasında özellikle Enver Paşa’ya değiniliyor. Edirne’nin geri alınmasından onra Enver Paşa’nın Türk halkları arasındaki şöhreti iyice artıyor. Türk şehirlerinin Yunan, Sırp, Bulgar orduları tarafından işgaline önde gelen Kazak aydınları itiraz ediyor. Qazaq gazetesi savaşla ilgili birçok haberi “Tercüman” gazetesinden alıyor. Tercüman muhabirleriyle yoğun bir iletişim içindeler. Çarlık İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlar Türkistan’daki Müslümanların savaşta yaralanan Türk askerlerine yardım etmek için para topladığına dair yazı göndermiş. 29 Nisan’da Petropavl ilçe komutanı Yarbay Ossovskiy Akmola valisine yazdığı raporda ilçedeki Kazakların Türklere (Osmanlı) eğilimli olduğunu, onlara Pan-Türkizm fikrinin Mekke’ye gidip gelen mollar tarafından yayıldığını ve casusların tutuklanması için izin istediğini yazmış

Kaynak:

https://e-history.kz/kz/seo-materials/show/29253/

Bir Cevap Yazın