Kökler, Saplar, Yapraklar Ve Çiçekler

Kökler

  • Kökler bitkiyi toprağa bağlar. İnce tüyleriyle topraktan su ve mineral tuzları emerler. Kök, su aramak için toprağı iterken, bir kapakla korunur.

Saplar

  • Sap, yaprakları ve çiçekleri tutar. İçinde, su ve yemek taşıyıp depolayan tüpler bulunur. Bu tüpler suyla dolduğunda güçlenir; kuruduklarında zayıflar ve bitki solar. Ağaç gövdesi, sertleşmiş tüplerden oluşur.

Yapraklar

  • Yapraklar, bitkinin yiyecek üreten fabrikalarıdır. Hücrelerinde, hava ve sudaki karbondioksit gazından gıdalarını üretmek için güneş enerjisini kullanan klorofil bulunur. Damarlar, köklerden su alıp, yapraklarda üretilen gıdayı bitkinin diğer bölümlerine taşır.

Çiçekler

  • Birçok bitkide üreme çiçeklerde gerçekleşir. Çiçeklerin büyük çoğunluğunun erkek ve dişi organları vardır. Erkek organ, genelde başka bir bitkinin dişi organına bırakılan polenleri üretir. Bu tozlaşma sonunda, yeni bir çiçeği meydana getiren bir tohum oluşur. Bazı bitkiler rüzgar yardımıyla polenlerini diğer bitkilere dağıtır. Diğerleri bunu, böceklerin ve başka hayvanların yardımıyla gerçekleştirir. Bazı çiçekler tek başına büyür, diğerleri kümeleri oluşturur. Birçoğunun renkleri göz alır ve kokuları çok güçlüdür. Buna karşın bazıları soğuk renkli ve kokusuzdur.

Bir Cevap Yazın