Adil, Eşit ve Saygılı Hizmet Alma Hakkı

Adil, Eşit ve Saygılı Hizmet Alma Hakkı

Adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı, vergi idaresinin mükelleflere saygılı ve nezaket kuralları içerisinde davranması, yetkisini tarafsız ve adil kullanması gerekliliğini ifade etmektedir. Buna göre, vergi kanunlarının uygulanmasında gelir idaresi çalışanları tarafından mükelleflere karşı adil, eşit ve tutarlı davranılarak onların özel durumlarına göre hizmet sunulması gerekmektedir. Mükelleflerin karşılaştıkları sorunların çözümü için yardım talep etmeleri hâlinde, gelir idaresinde belirlenen hizmet standartları çerçevesinde hızlı ve adil bir şekilde hizmet sunularak sorunları çözümlenmelidir. Mükelleflerle iletişimde olan gelir idaresi personeli tarafından verilen bilgiler açık, tam, doğru ve tutarlı olmalı, basılı yayınlar ise kolay anlaşılabilir ve her zaman ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. Türk vergi hukukunda bu hak ile ilgili yasal bir düzenleme olmamakla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Mükellef Hakları Bildirgesi”nin giriş cümlesinde gelir idaresinin “saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya” bağlılığı ifade edilerek bu hakka dolaylı olarak vurgu yapılmaktadır.

Bir Cevap Yazın