Kurtuluş Savaşı’nın Kahraman Kadınları: Gaziantepli Yirik Fatma (Nafize Kadın)i

Gaziantepli Yirik Fatma Gaziantep’in Fransızlar tarafından henüz bütünüyle kuşatılmadığı sırada, düşmanın hareket edeceği haberi gelince, buna karşı koymak için çıkmış milis kuvvetlerinin, karşı çıkılmasına rağmen bu kuvvete zorla katılmıştır.

Milis kuvvetlerine yardım eden ”Nafize Kadın”, Yunanlılar tarafından yakalanarak, kuvvetler hakkında bilgi alınmak istenir, fakat Nafize Kadın işkencelere karşı koyarak hiçbir bilgi vermez.

Bir Cevap Yazın