Arap Yarımadasında Dinî ve Siyasi Yapılanma

Orta Çağ’da Dünya’nın bir başka köşesi Arap yarımadasında ise Hz. Muhammed, 23 yıllık mücadelesinin sonunda, insanları kadın-erkek, siyah-beyaz eşitsizliğinden, putlara tapmaktan, güçsüzlere zulmetmekten kurtaran kardeşlik sevgi ve Harita 3.1.10 VI, VIII ve IX. yüzyıllarda İslamiyet’in yayılışı Harita 3.1.9 750’ye kadar İslamiyet’in yayılışı adalete dayanan bir İslam devleti kurdu. Ölümü ardından dört halife (632-656), Emeviler (661-750) ve Abbasiler (750-1258) Dönemleri’nde sınırları genişleyen İslam devleti teokratik bir imparatorluğa dönüştü. Hz. Muhammed (sav) ölümünden sonra kurduğu devlet teşkilatının başına geçenlere, halife unvanı verildi. Devletin adlî, askerî, mali yapılanmasını Hz. Ömer gerçekleştirdi. Değişik köken ve inançtaki Arap kavimlerini birleştiren İslam devleti, Arapça vasıtasıyla tek bir Arap kültürü yarattıysa da bu Abbasiler Dönemi’nden başlayarak sentez bir İslam uygarlığına dönüştü.

Bir Cevap Yazın