Hücre Organelleri: Golgi Aygıtı | Golgi Cisimciğinin Özellikleri

Yassılaşmış zarsı keseciklerden oluşur. Bu yapılara sisterne denir. Sayısı doku tipine ve metabolik faaliyetlere göre değişir. Hormon ve sindirim enzimi gibi salgı yapan hücrelerde bol miktarda golgi cisimciği ve granüllü endoplazmik retikulum bulunur.

  • Golgi cisimciği alıcı yüzeyi ile endoplazmik retikulumdan gelen maddeleri (proteinler, karbonhidratlar ve lipitler) alır, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra gönderici yüzeyde oluşturduğu kesecikler ile ulaşacakları bölgeye (hücre zarı ve hücre duvarı) gönderir.
  • Granüllü endoplazmik retikulumda sentezlenen glikoprotein, glikolipit ve lipoproteinler golgide düzenlendikten sonra plazma zarının yapısına katılır.
  • Golgi cisimciğinde işlenen maddeler kesecikler haline sitoplazmanın sıvı kısmına bırakılır. Örneğin pankreas hücrelerindeki golgi cisimciğinde sentezlenen sindirim enzimleri salgı keseciklerinde depolanır ve gerektiğinde ekzositoz ile hücre dışına verir.
  • Lizozom oluşumunu sağlar.

Bir Cevap Yazın