Hücre Organelleri: Peroksizom | 2022 TYT Biyoloji Hücre Konusu

Tek zarla çevrili, özelleşmiş metabolik bölümlerdir. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunun peroksizomlar çeşitli substratlardan uzaklaştırdıkları hidrojenleri oksijene aktararak hidrojen peroksit (H2O2) oluşturan enzimler içerirler. Bu yapılar hücre içinde farklı görevlere sahiptir.

Bu görevlerden bazıları:

• Bazı peroksizomlar yağ asitlerini daha küçük moleküllere yıkmak için oksijen kullanır. Oluşturulan küçük moleküller hücre solunumu için substrat olarak kullanılmak üzere mitokondrilere gönderilir.

• Karaciğerdeki peroksizomlar sahip olduğu peroksidaz ve katalaz enzimleri yardımıyla alkol ve diğer zararlı bileşiklerin zehir etkisini azaltır. Peroksizom bu moleküllerden oksijene hidrojen aktarımı yaparak H2O2 (hidrojen peroksit) üretir.

Zehirli bir molekül olan H2O2 yine peroksizomlarda bulunan katalaz enzimi ile su ve oksijene parçalanır.

(H2O2 katalaz -> H2O + 1/2 O2)

Ökaryot hücrelerde oksijen tüketimi mitokondri ve peroksizom organellerinde gerçekleşir.

Bir Cevap Yazın