Hücre Organelleri: Hücre İskeleti | Mikrofilament – Ara Filament – Mikrotübüller

Ökaryot hücrelere şeklini veren ve hücre içi organizasyonu sağlayan yapıların tümüne hücre iskeleti adı verilir. 􀁸 Hücre iskeleti, hücreye şekil vermenin yanında organellerinin hücre içinde yer değiştirmesinde, hücre bölünmesi sırasında kromozomların hareketinde de rol oynar.

 • Hücre iskeleti mikrofilament, ara filament ve mikrotübül olarak adlandırılan üç temel yapıdan oluşur.
 • a. Mikrofilament
 • Üst üste sarılı iki adet aktin proteininden oluşurlar. Diğer liflere göre daha incedirler.
 • Mikrofilamentlerin temel işlevleri:
 • Hücre biçiminin korunması.
 • Kasların kasılıp gevşemesi.
 • Bölünme sırasında hayvan hücrelerinin boğumlanması
 • İnce bağırsakta mikrovillus oluşumu.
 • Amipte yalancı ayak oluşumu.

 • b. Ara Filamentler
 • Farklı tipte proteinlerin birleşmesi sonucu oluşurlar. Mikrotübülden ince, mikrofilamentten ise daha kalındırlar. Kararlı bir yapıları vardır.
 • Ara filamentlerin temel işlevleri:
 • • Hücre biçiminin korunması.
 • • Çekirdek ve diğer organelleri hücre içinde sabitler.
 • • Aynı dokuya ait hücrelerin bir arada kalmasını sağlamak.

 • c. Mikrotübüller
 • Yapısında tübilin adı verilen proteinler bulunur. En kalın olan liflerdir.
 • Mikrotübüllerin temel işlevleri:
 • • Hücre biçiminin korunması.
 • • Hücrelerin ve hücre içindeki organellerin yer değiştirmesi.
 • • Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılarak zıt kutuplara hareket etmesi. • Sil ve kamçı gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşturulması.

Bir Cevap Yazın