Hücre Organelleri: Sentrozom | TYT Biyoloji 2022

Hücre bölünmesinde görev yapan bir organeldir. Mikrotübül organize edici merkez olarak adlandırılır.

Bir sentrozomun içinde bir çift sentriyol bulunur. Her bir sentriyol dokuz adet üçerli mikrotübülden oluşur. Bu mikrotübüller silindirik yapı oluşturacak şekilde dizilir.

  • Hücre bölünmesinden önce, her sentriyol kendini eşler. Böylece her biri bir çift sentriyol içeren iki sentrozom oluşur. Bunlar hücrenin zıt kutuplarına hareket eder ve aralarında iğ iplikleri (mikrotübüller) oluşur. Bu yapılar bölünme sırasında sentromer bölgelerinden kromozomlara tutunarak kromozomların hareketinde görev alır.
  • Olgun alyuvar, yumurta ve sinir hücreleri hariç tüm hayvan hücrelerinde bulunur.
  • Yüksek yapılı bitki hücrelerinde ve mantarlarda sentrozom yoktur. Bu hücrelerde iğ iplikleri diğer mikrotübül organizasyon merkezleri tarafından oluşturulur.
  • Kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri kemoterapidir. Kemoterapide kullanılan ilaçlar sentrozom organelini işlevsiz hale getirir. İğ ipliklerinin oluşturulamaması kanserli hücreleri bölünmesini durdurur.

Bir Cevap Yazın