Mitokondri Ve Kloroplast Organellerinin Karşılaştırması

Mitokondri

 • Oksijenli solunum ile ATP üretir.
 • Organik molekülleri inorganik moleküllere parçalar.
 • Çift zarla çevrilidir.
 • Kendine özgü DNA, RNA ve ribozomları vardır.
 • DNA’sı halkasal yapıdadır.
 • İçindeki sıvı matriks olarak adlandırılır.
 • Substrat seviyesinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon ile ATP üretir.

Kloroplast

 • Fotosentez ile glikoz gibi organik besin monomerlerini üretir.
 • İnorganik maddeleri organik maddelere çevirir.
 • Çift zarla çevrilidir.
 • Kendine özgü DNA, RNA ve ribozomları vardır.
 • DNA’sı halkasal yapıdadır.
 • İçindeki sıvı stroma olarak adlandırılır.
 • Fotofosforilasyon ile ATP üretir.

Bir Cevap Yazın