Aktif Taşıma Ve Pasif Taşıma Karşılaştırması

Pasif Taşımanın Özellikleri:

Küçük moleküllerin taşınmasını sağlar. • Moleküller çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama doğru taşınırlar. • ATP harcanmadığından canlı ve cansız tüm hücrelerde gerçekleşir. • İki ortam arasındaki yoğunluk farkının azalmasına neden olur.

Aktif Taşımanın Özellikleri:

• Küçük moleküllerin taşınmasını sağlar. • Moleküller az yoğun oldukları ortamdan çok yoğun oldukları ortama doğru taşınırlar. • ATP harcandığından sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. • İki ortam arasındaki yoğunluk farkının artmasına neden olur.

Bir Cevap Yazın