Hem Ototrof Hem Heterotrof Canlılar

Bazı besinleri kendileri üreten, bazı besinleri ise dış ortamdan hazır alan canlılardır. Böcekçil bitkiler ve öglena bu grubun en iyi örnekleridir.

Böcekçil bitkiler azotça fakir topraklarda yaşarlar. Bu nedenle amino asit ihtiyaçlarını yaprakları ile yakaladıkları böceklerden sağlarlar.

Bu süreçte aşağıdaki olaylar gerçekleşir:

1. Böcekçil bitki sismonasti ile böceği yakalar.

2. Protein sindirici enzimler ekzositoz ile salgılanır.

3. Hücre dışında hidroliz sonucu böceğe ait proteinler sindirilir ve amino asitler oluşur.

4. Amino asitler hücre içine alınarak kullanılır.

Böcekçil bitkiler kloroplast içerdiklerinden fotosentez yaparak glikoz gibi organik besinleri sentezlerler (ototrof). Amino asit ihtiyaçlarını yaprakları ile yakaladıkları böceklerden sağlarlar (heterotrof).

Öglena ışıklı ortamda kendi besinini üretebildiği için ototroftur. Ancak uzun süre karanlık ortamda kalırsa, bazı organik maddeleri ortamdan hazır olarak alır. Bu nedenle heterotroftur.

Bir Cevap Yazın