Simbiyotik Yaşam Nedir?

İki farklı türe ait bireyin ya da popülasyonun birlikte yaşamasına simbiyoz (birlikte yaşam) denir.

Birlikte yaşamadaki temel amaç beslenme olup, korunma ve üreme amaçlı simbiyoz örnekleri de vardır.

Simbiyotik ilişkiler mutualizm, kommensalizm ve parazitlik olmak üzere üç farklı biçimde gerçekleşir.

Simbiyotik ilişkiler kuramsal olarak + / – / O ile sembolize edilir. (+) olumlu; (–) olumsuz; (O) ise bireyin bu ilişkiden etkilenmediğini gösterir.

Bir Cevap Yazın