Mutualizm (+ , +) | Karşılıklı Yardımlaşma – Mutualizm Örnekleri – Gevşek Mutualizm

İki ya da daha fazla türün karşılıklı yarar sağladıkları bir yaşam şeklidir. Bu birliktelik her iki tür için de zorunludur. Bu nedenle mutualist canlılar birbirinden ayrıldıklarında olumsuz etkilenirler.

Aşağıda mutualizm örneklerinden bazıları verilmiştir:

• Liken birliğini alg ve mantar oluşturur. Alg fotosentez sonucu oluşturduğu besin ve oksijeni mantara verirken, mantarın oksijenli solunumu ile oluşan karbon dioksit ve suyu alır.

  • Baklagillerin kökündeki nodüllerde yaşayan Rhizobium cinsi bakteri, havanın azotunu (NH3) olarak toprağa bağlar. Bu molekül amonyum NH4 a +k ya da nitrat tuzuna NO3 – b l dönüşerek baklagil tarafından kullanılır. Baklagil ise bakteriye besin ile barınacak ortam sağlar.
  • • Mikoriza, mantar ve bitkiler arasında oluşur. Mantar hifleri; su ve minerallerin, özellikle fosfatın emilmesi için bitkiye geniş bir yüzey sağlarken aynı zamanda bitkinin fotosentez ürünlerinden faydalanır.

• İnsan bağırsağındaki bazı bakteriler kendileri için uygun yaşama ortamı bulurken, insan için B ve K vitaminlerini üretirler.

• Otçul hayvanların işkembelerinde yaşayan selüloz sindirici bakteriler besin ve barınağa sahip olurken, otçul hayvanda selülozdan yararlanmış olur.

• Termitler (beyaz karınca), yediği odundaki selülozu bağırsaklarında yaşayan kamçılı tek hücreli canlı yardımı ile sindirirler. Buna karşılık, kamçılı tek hücreli canlıya besin ve barınak sağlar.

• Tohumlu bitkiler ve onların polenlerini taşıyan tozlaştırıcı böcekler birbirlerine karşıklı yarar sağlarlar. Böcek, bitkilerin polenlerinin yayılmasını sağlarken kendisi de bitkiden beslenir.

Gevşek Mutualizm Nedir?

Türler arasında zorunlu olmayan mutualizme gevşek mutualizm denir. Timsahlar ile timsahların ağzında kalan besin atıkları ve parazitleri yiyen kuş türleri arasındaki ilişki bu duruma örnektir.

Bir Cevap Yazın