Ototrof Canlılar: Fotosentetik Ototroflar ve Kemosentetik Ototroflar | Canlılar Arası Yaşama Ve Beslenme İlişkileri

1

CANLILAR ARASI YAŞAMA VE BESLENME İLİŞKİLERİ

OTOTROF CANLILAR

İnorganik maddeleri organik maddelere dönüştürerek kendi besinlerini üretirler.

Besin üretiminde kullandıkları enerji kaynağına göre iki gruba ayrılırlar.

a. Fotosentetik Ototroflar

  • Besin üretimi için gerekli olan enerjiyi güneş ışığından karşılarlar.
  • Fotosentez olayı kullanılan hidrojen (elektron) kaynağına göre üç farklı biçimde gerçekleşir.
  • Bitkiler, siyanobakteriler ve öglenalar fotosentezde hidrojen kaynağı olarak su kullanıp yan ürün olarak oksijen üretirler. Fotosentez yapan canlılarda, 1. karbon dioksit kullanımı, 2. inorganik maddeleri organik maddelere çevirme, 3. klorofilin güneş ışığını soğurması olayları ortak olarak gerçekleşir.

b. Kemosentetik Ototroflar

  • Besin üretimi için gerekli enerjiyi inorganik maddelerin oksidasyonundan elde eden canlılardır.
  • Bu canlılar klorofil içermez, güneş ışığını kullanmazlar.
  • Kemosentez olayı bakteri ve arke gibi prokaryot canlıların bazılarında görülür.
  • Amonyak, nitrit, demir ve sülfür gibi inorganik bileşikleri oksitleyen kemosentetik canlılar madde döngülerinde önemli görevler yaparlar. Fotosentez olayı sadece gündüzleri gerçekleşir. Kemosentez ise hem gündüz hem de gece gerçekleşir. Fotosentez ve kemosentez olaylarında, 1. karbon dioksit kullanımı, 2. inorganik maddelerin organik maddelere dönüşümü olayları ortak olarak gerçekleşir.

Bir Cevap Yazın