Popülasyonun Dağılımı

Popülasyonun dağılımı bir popülasyonun coğrafik sınırları içinde bireylerin yerleşme biçimine denir. Popülasyonu oluşturan bireyler, homojen olmayan çevre faktörlerinin etkisiyle çeşitli dağılım biçimleri sergilerler.

  • En yaygın dağılım biçimi bireylerin belirli alanlarda toplandığı kümeli dağılımdır. Örneğin bitkiler büyüme ve gelişmeleri için uygun toprak ve çevre koşullarının bulunduğu alanlarda kümelenme gösterirken, otçul hayvanlar yedikleri bitkilerin toplandığı alanlarda daha bol bulunurlar.
  • Popülasyon içinde bireylerin kümeli dağılımına zıt olarak görülen tekdüze dağılım (düzenli), bireyler arasında direkt bir ilişkinin sonucudur. Örneğin hayvanlar genellikle alan savunması davranışının ve agresif sosyal etkileşimlerinin sonucu olarak yaşadıkları bölgede eşit aralıklarla dağılmışlardır.
  • Rastgele dağılımda ise bireylerin yaşam alanlarındaki dağılımında karşılıklı bir etkileşim yoktur. Önceden tahmin edilemeyen bu dağılım biçimde, bireyler kendileri için en uygun alanı seçerler.

Bir Cevap Yazın