Türk Düşmanı Çerkez Kökenli Cem Özdemir Almanya’da Tarım Bakanı Oldu

Avrupa’da Türkiye kökenli kişilerin bir yer edinmesi için muhakkak Türkiye ve Türk karşıtlığı yapması lazımdır. Cem Özdemir’de yıllarca bu işi başarıyla yürüttü hatta Türkiye’nin Süryanilere soykırım yaptığını bile dile getirdi. Şimdi ise Türkiye düşmanlığının mükafatı olarak Almanya’da Tarım Bakanı oldu. Cem Özdemir için yanlış bir şekilde Almanya’da Türk kökenli siyasetçi deniyor. Cem Özdemir Türk değildir. Kendisinin de defalarca dile getirdiği gibi “Çerkez” kökenlidir. Zaten Türklük ve Türkiye aleyhine konuşan bir adamın Türk olmaması kadar normal bir şey de olamaz. Ancak ısrarla gazeteler ve medya bu adamı Türk diye tanıtmaktadır. Gerçekten komik bir durum. Ayrıca Çerkezler Ruslar tarafından soykırıma uğrarken Türkiye Çerkezlere sahip çıkmış ve Türkiye’ye yerleştirmiştir. Sultan Abdülmecid (1839-1861) döneminde ağırlığı hissedilmeye başlayan ve Sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde gittikçe artan sayıda Çerkes köle veya hür kızının saraya verilmesi neticesinde sırtını saraya yaslayan Çerkes beyleri artık Osmanlı Hanedanı’nı akrabaları olarak görmeye ve Türkiye’nin sahipleriymiş gibi esip tozmaya başlamıştı. 93 Harbi öncesinde başlayan, sonrasında devam eden Çerkeslerin Osmanlı derin siyasetiyle tanışma süreci özellikle II.Abdülhamid döneminde zirve noktasına ulaşmış; Jandarma birlikleri, Hamidiye Alayları ve Hafiye teşkilatı başta olmak üzere mahrem alanlar Çerkeslere açılmıştı. Saraya verilen, köle ya da hür Çerkez kızlarının hızlı yükselişi Harem içerisinde de yıkılması güç bir Çerkez kadınları iktidarının kurulmasıyla neticelenmişti. Çerkez kadınlarının Harem hakimiyeti, beraberinde hem ordu hem de bürokraside akrabalarının istihdam yolunu açmış, Çerkezler Türkiye’nin farklı bir çok bölgesinde nüfuslarının ötesinde bir güç ve nüfuza sahip olmuştu. Devletin ve Osmanoğlu hanedanın en mahrem alanı olan Haremi fetheden Çerkez kadınlarının bu hakimiyeti, zamanla Saraydan taşıp İstanbu’lun zengin hanelerinde de uzun süre etkisini gösterecek bir iktidara dönüşecekti. Kimi Çerkez daha sonra yurtdışına da açıldı. Bu yurtdışına açılanlarda özellikle Türk ve Türkiye düşmanlığı da açıkça görülmektedir. Zaten bu Türk’ün kaderidir. Türklerin yönettiği hiçbir halk Türkleri sevmez. Müslüman Araplar bile Türklerden nefret etmektedir.

Son yıllarda da MİT içinde büyük bir Çerkez ve Türk savaşı patlak vermişti. 15 Temmuz FETO darbe girişimi sonrası MİT içinde bazı üst düzey Çerkez kökenlilerin de FETO bağlantısı ortaya çıkmıştır. Çerkezlerin hem MİT hem Polis hem de TSK’de çok üst düzey konumlarda olduğu bilinen bir gerçektir.

Bir Cevap Yazın