Sıvı Atıklar, Zararları ve Bertaraf Yöntemleri

Yaşamsal faaliyetlerin devamlılığının sağlanması için su vazgeçilmez bir maddedir. Suyun olmadığı bir hayat düşünmek imkânsızdır. Sadece içmek amacıyla değil, temizlik işlerinden endüstriyel ve tarımsal faaliyetlere kadar her türlü alanda su, asla vazgeçilemez bir kaynaktır. Yeryüzünde bulunan su kaynaklarının insanoğluna yetebilecek kadar çok olduğunu düşünmek yanlıştır. Maalesef bilinçsiz bir şekilde tüketim sonrasında su kaynakları da hızlı bir şekilde azalmaktadır. Diğer bütün doğal kaynaklarda olduğu gibi artan nüfusla birlikte ihtiyaç duyulan su miktarı ve sonrasında oluşan atık su miktarı da devamlı olarak artış göstermektedir. Su kaynaklarının devamlı bir döngü hâlinde olması için ekolojik dengenin korunması gerekmektedir. Orman kaynaklarının bilinçsizce yok edilmesi önemli su kaynağı olan yağmurların da azalmasına neden olmaktadır. Bu amaçla kullanılan su kaynakları bilinçli bir şekilde kullanılmalı, su kaynakları kirletilmemeli, bilinçsiz tüketimle çevre kirletilmemelidir.

Evlerde içme ve temizlikte kullanılan ve tarımsal, endüstriyel faaliyetlerde kullanılan suların bileşim ve nitelikleri değişmektedir. Bu şekilde kullanılan sular sıvı atık konumunda değerlendirilmektedir. Konutlar, ticari amaçlı kullanılan binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher hazırlama ve yıkama tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, atölyeler, tamirhaneler, hastanelerle diğer kurum ve kuruluşlara ait binalar atık su oluşumuna sebep olmaktadır. Atık sularda, suların kullanıldığı alanla direk bağlantılı olarak farklı özellikte kirletici maddeler bulunmaktadır. Organik maddeler, mikroorganizmalar (bakteri, virüs, parazit), ağır metaller, kimyasal maddeler, deterjanlar, rafinasyon işlemleri esnasında ortaya çıkan partiküller kirliliğe neden olan etkenler arasında sayılabilir. İnsan ve çevre sağlığına zararlı maddeleri içeren bu atık suların arıtılmaksızın deniz, göl, gölet, akarsu veya toprağa boşaltılması sonrasında, bu ortamların doğal yapısı olumsuz etkilenmektedir. Bu kirlenme sonrasında geri dönüşüm imkânsız bir hâle gelmektedir. Sıvı atıkları, oluştukları alana göre evsel sıvı atıklar, endüstriyel sıvı atıklar ile yağmur ve kar sularının topalanarak oluşturduğu sıvı atıklar olarak sınıflandırmak mümkündür.

Evsel sıvı atıklar, günlük hayatta yemek, içmek ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mutfak, banyo, tuvaletlerde suyun kullanılması sonucunda oluşur. Evsel atıklarda suyun en çok kirlenme nedenleri arasında sıvı sabun, çamaşır suyu, şampuan ve diğer temizlik ürünleri gelmektedir. Evsel sıvı atıklar, binalardan, kurulum aşamalarında yapılan tahliye boruları ile uzaklaştırılır. Binalardaki bu borular da daha büyük kanalizasyon şebekelerine bağlanır. Endüstriyel atık sular, imalathane, atölye, tamirhane gibi sanayi bölgelerinde oluşan atık sulardır. Endüstriyel atık suların arıtılması sonrasında elde edilen sular; kentlerde; bahçe, dinlenme alanı, park, atletizm, spor alanı gibi peyzaj alanlarının sulanmasında, kent içindeki havuz ve şelalerde, endüstride; soğutma suyu, kazan suyu ve tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılabilmektedir.

Evsel ve endüstriyel nitelikli sıvı atıklar, kanalizasyon sistemine karışan yağmur ve kar suları, arıtma teknolojileri kullanılarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. Genellikle şehir kanalizasyon suları ve endüstriyel atık sular için farklı arıtma yöntemleri kullanılmaktadır. Atık suların arıtılmasında;

a. Su içinde askıda bulunan katı maddeleri uzaklaştırmak
b. Zararlı ağır metalleri uzaklaştırmak
c. Zehirli bileşikleri uzaklaştırmak
d. Organik maddeleri uzaklaştırmak
e. Patojen mikroorganizmaları uzaklaştırmak hedeflenmektedir.

Bir Cevap Yazın