Katık Atıkların Zararları Ve Bertaraf Yöntemleri

Katı atıkların, hangi yolla oluşursa oluşsun çevre, insan ve hayvan sağlığına olumsuz etkilerinin olacağı şüphesiz gerçektir. Katı atıkların zararları aşağıda bildirilmiştir: 1. Kontrolsüz biriktirilmeleri nedeniyle depolandıkları yerlerde meydana getirdikleri gazlar atmosfere geçerek havayı kirletir. 2. Uygunsuz ortam ve kaplarda biriktirilmeleri sonucunda sızan suları, yüzey sularına karışarak kirletir. 3. Uygun olamayan mekânlarda biriktirilen atıklara ait tozların rüzgârla etrafa saçılması riski vardır. 4. Toprakta biriken ve kalıntı hâline gelen kimyasal maddeler topraktan bitkilere bulaşır. 5. Doğrudan doğruya temasla hastalık durumu söz konusudur. 6. Sinek, böcek gibi haşereler, fare gibi kemiriciler için uygun yaşam ortamlarıdır. 7. Kötü koku ve hoş olmayan görüntüye sebep … Okumaya devam et Katık Atıkların Zararları Ve Bertaraf Yöntemleri

Evsel Katı Atıklar (Çöp)

Yaşanılan bölge, alışkanlıklar, hayat standardına göre miktarı ve özellikleri değişiklik gösterebilen evsel katı atıkların çoğunluğunu, çürüyebilen organik atıklar, ambalaj ve ambalaj atıkları, cam şişeler, kâğıt, karton ve teneke kutular ile kül gibi yakma atıkları oluşturur. Kentlerde evsel katı atıklar kırsal kesimlere göre daha fazla sorun teşkil eder. Evsel katı atıklar siyah renkli plastik torbalarda toplanırlar. Ambalaj atıkları da evsel katı atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanır. Okumaya devam et Evsel Katı Atıklar (Çöp)

Bileşimlerine Göre Katı Atıklar

Organik Katı Atıklar: Bitkisel, hayvansal kökenli maddeler, tekstil ürünleri ve kâğıt gibi yanabilen ve çürüyebilen karakterdeki organik atıklar ile deri, odun, ahşap, lastik, naylon, kemik, plastik gibi biyokimyasal olarak ayrıştırılmaları zor veya imkânsız olan maddelerdir. İnert Katı Atıklar: Yanmayan özellikteki katı atıklardır. Bunlar cam, metal, porselen, kil, taş gibi atıklardır. Okumaya devam et Bileşimlerine Göre Katı Atıklar

Katı Atıklar ve Katı Atık Türleri

Akıcı olmayacak kadar sıvı madde içermeyen tüketim sonrası atılması gereken atıklar katı atık olarak nitelendirilir.g Katı atıklar evlerde tüketim sonucu oluşan ve maden, tarım, gıda gibi endüstriyel, ticari alanlarda yapılan üretim ya da verilen hizmet sonucunda oluşan maddeleri içermektedir. Ayrıca suların arıtılması sonrasında açığa çıkan arıtma çamurları da katı atıklar içerisinde değerlendirilir. Oluşan katı atıkların içerikleri atıkların toplanma ve depolanma şekillerine göre değişiklik gösterebilir. Katı atıkların genel içeriklerinin bilinmesi; uygulanması planlanan toplama, biriktirme, taşıma, depolama, değerlendirme veya bertaraf yöntemlerinin seçilmesinde önemli bir ölçüttür. Katı atıkların bileşimine ve miktarına etki eden en önemli etmenleri; • İklimsel şartlar, • Yapılan tarımsal faaliyetler, … Okumaya devam et Katı Atıklar ve Katı Atık Türleri