Osmanlılar ve Türkler Sonradan mı Sünni Oldu? Timur’un Mezhebi Neydi? İlk Osmanlılar Alevi miydi?

Osmanlılar ve Türkler Sonradan mı Sünni Oldu?

Peygamberin ölümünden sonra İslam Dünyasında Sünni-Şii mezhepleri ortaya çıktı. Kuran’da veya İslam’da mezheplerin yeri yoktur. Muhammed peygamber de Sünni ya da Şii değildi. Ölümünden sonra çıkan fikir ayrılıkları neticesinde çıkan mezhepler ve onların alt kolları ile İslam dünyasında büyük bir bölünme medyana geldi.

Türkler ise İslam’a geçtiğinde Şii-Sünni meselesinden uzak durdu. İran taraflarına yakın olan Türkler Şii ve Sünni-Şii mezhebinin sentezlenmemiş bir görüşünü benimsedi. Tamamen Şii veya Sünni olmadı. Türklerdeki Şii-Sünni ayrılığı Çaldıran Savaşından sonra ortaya çıkmıştır. Ondan öncesine baktığımızda ise Türkler iki mezhebe de mesafeli durmuş, taraf olmaktan çekinmiştir.

İslam dünyasında ilk ayrılıklar Ömer ve Ali’nin taht kavgasıyla ortaya çıktı. Ali bu kavgadan mağlup ayrılmıştır. Osmanlı Padişahları da bu meselede taraf olmak istememiştir. Bu yüzden padişahların içinde adı Ömer, Ebubekir ve Ali olan biri yoktur.

İlk Osmanlılar yani Kayılar ve diğer Türkmen aşiretleri Anadolu’ya gelirken yanlarında Gök Tanrı İnancını da getirmişti. Osmanlı zamanındaki ilk türbelere baktığımızda bu türbelerin hiçbiri camiye benzememekte, İslami öğeler taşımamakta ve duvarlarında Şamanist öğelere barındırmaktadır. Sonrada bu öğeler sıva ile kapatılmış ve Çaldıran savaşından sonra devlet Sünni bir yapıya geçerek eskiye dair olan her şeyin izini silmiştir. Ayasofya’daki İsa ve Meryem resimleri de sıva ile kapanmıştır.

İlk Osmanlılar Alevi miydi?

Hayır, alevi değillerdi. Çünkü Alevilikte İslam’ın bir koludur. İlk Osmanlılar yani Osman Gazi ve onun öncesindekiler Gök Tanrı inancını benimsemiş göçebe Türkmenlerden oluşmaktaydı. Bunlar zamanla İslamlaşmış ve cihat anlayışını benimseyerek taraftar toplamıştır. Bu anlayış ile İstanbul surlarına dayanarak yeni bir nizam teşkil ettiler. İlk Selçuklular da İslam’a inanmıyordu. Gök Tanrı inancına sahiptiler, sonra kurultay toplandı ve hangi dini seçelim diye toplantı yapıldı. Sonucunda ise İslam seçildi. Çünkü o gün İslam’ı seçmek daha avantajlıydı. Hazar Türkleri de benzer bir kurultay düzenlemişti ve Yahudiliği yani Museviliği seçmişti. Yani diriliş izleyip gaza gelen arkadaşlar, üzgünüm. Ertuğrul Gazi’nin İslam ile alakası yoktur. İlk okuma yazma bilen ve Kuran’ı okuyan padişah da Yıldırım Bayezıd’dır.

Timur Alevi miydi?

Ankara Savaşında Yıldırım’ı mağlup eden Timur Alevi değildi. Sünni İslam anlayışını benimsemiş fakat aynı zamanda Cengiz Han yasalarına saygı gösterip Gök Tanrı inancına ait izler de taşıyordu. Alevi olmamasına rağmen Ali-Muaviye kavgasında Ali’nin tarafını haklı buluyordu. Alevilik İslam’dan farklı bir din değildir, İslam’ın mezhebidir.

2 comments

  1. ulan şerefsiz admin seni elime geçirirsem lime lime edeceğim. islam düşmanı şerefsiz köpek. Peygamberimizin adını yazarken HAZRETİ MUHAMMET diyeceksin orospu çocuğu. Ertuğrul gazi Müslüman olmasa rüyasında PEYGAMBER Efendimiz Hazreti MUHAMMET’İ görmezdi. senin Osmanlı ve İslam ile alıp veremediğin ne lan şerefsiz. Müslümanların tarihine dil uzatma admin. Yoksa yanına gelir seni parçalarım.

  2. Ahahaha Müslümanlar televizyonlarda artık ecdadının gerçek tarihi öğreniyor diye adminin zoruna gitmiş :)) Çatlayın da patlayın da. Zafer İslamındır.

Bir Cevap Yazın