Hijyen ve Sanitasyon: Temizlik Nedir?

Hijyen ve Sanitasyon: Temizlik Nedir?

Temizlik anlayışının tarihsel gelişimi incelendiğinde medeniyetlerin temizlik anlayışlarının, öncelikli olarak beden (kişisel) temizliği, ev temizliği ve çevre temizliği üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. İlk zamanlarda yaşayan insanlar temizliği, fizyolojik bir gereksinim olarak görmeksizin sadece tanrıları istediği ve tanrılarının gazaplarından çekindikleri için yapmışlardır. Daha sonra bu yapılan işlemlerle vücutları için gerekli temiz ortamın sağlanmasının ne kadar faydalı olduğunu anlamaları, temizlik işlevlerini yerine getirme sebeplerinin değişmesini sağlamıştır. Daha sonraki süreçte ise temizlik toplumsal olarak önem verilen ve değerlendirilen bir kavram olarak nitelendirilerek, temizlik faaliyetlerinin yapılması ve sürdürülmesi kurumsal olarak istenir ve yaptırımlarla denetlenir bir hâle gelmiştir. Yani temizlik, kişinin inançları ve sağlık açısından vücudunun gereksinimleri doğrultusunda gelişen bir kavram olmuştur.

Temizlik kelime anlamı olarak kullanıldığı sektör, alan, bilim dalı açısından çok yönlü tanımı olan bir kelimedir. Gerçek anlamının haricinde temizlik kavramı soyut veya somut pek çok öğenin bildirilmesinde de kullanılabilmektedir. Özenle yapılan bir iş, ahlaki açıdan değerlendirme, pürüzsüz net bir görüntü, az kullanılmış eşya, güzel ve düzenli giyilen kıyafet gibi nesnelerin, olay veya olguların özelliklerinin nitelendirilmesinde de temiz kelimesi kullanılmaktadır. Genel anlamı ile ortamların, mekânların, nesnelerin veya canlıların sağlık gereklerine uygunluğunun sağlanması için üzerlerinde veya içlerinde bulunan kir, leke, toz gibi istenmeyen yabancı maddelerin giderilmesine temizlik adı verilir. Bu anlamı ile temizlik, herhangi bir canlı veya nesnenin doğal yapısında bulunmaması gereken, olumsuz olarak nitelendirilen, hoşa gitmeyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik unsurların giderilmesi, arındırılması işlemine karşılık gelmektedir.

Bir Cevap Yazın