Kirleticilerin Suda Görülebilmesine Göre Su Kirliliği

4.1. Makroskobik Su Kirliliği: Suyun gözle görülecek şekilde içerisinde taş, toprak, dal, odun parçası, plastik parçaları vb. katı cisim gibi maddelerin görülmesi ve bulanık olmasıdır.

4.2. Mikroskobik Su Kirliliği: Suyun gözle görülmeyen bakteri, virüs, parazit vb. mikrobiyolojik canlılar ve bunların yumurta, kist, spor gibi gelişim dönemleri ile, yine çözünmüş hâldeki kimyasal maddelerle kirlenmesidir. Bu kirlilik gözle görülmez, laboratuvarda uygun testlerle varlıkları gösterilebilir.

Bir Cevap Yazın