Paranoid Baskıcı Ruh Hali

PARANOİD BASKICI RUH HALİ

Paranoya bir akıl hastalığıdır, fakat paranoid ruh hali, bir kişilik tipidir.
Çevremizde gördüğümüz bazı zor insanların farklı özelliklerivardır.

Bu özellikler şunlardır:

  • Kuşkucudurlar: Yeterli birtemele dayanmaksızın başkaları tarafından sömürüleceği vekullanılacağı veya zarar göreceği beklentisi içindedirler.
  • Güvensizdirler: Yerli yersiz dostlarının veya iş arkadaşlarınınkendilerine olan bağlılıklarını ve güvenirliklerini sorgularlar.Sürekli savunma duygusu içerisindedirler.
  • Alıngandırlar: Basit söz ve olaylardan aşağılandığı veyakendilerine kötülük yapıldığı şeklinde anlam çıkarırlar.Komşusundan “Beni rahatsız etmek için çöpü dışarıya erkenkoydu” diyerek kuşkulanırlar.
  • Kincidirler: Kin beslerler; kendilerine yapılan onur kırıcı davranışları veya görmezlikten gelinmeyi unutmazlar,affetmezler.
  • Sıradırlar: Fazla sır saklarlar. Söylediklerinin kendilerine karşı kullanılacağından yersiz yere korktukları içinbaşkalarına kendi sırlarını vermezler.
  • Öfkelidirler: Önemsenmemeye veya görmezlikten gelinmeyeöfke ve karşı saldırı ile tepki gösterirler.
  • Kıskançtırlar: Yerli yersiz kıskançlık gösterir, eşlerinin cinsel sadakatini sorgularlar.

Kaynak: Nevzat Tarhan

Bir Cevap Yazın