Farmakoloji ve Toksikoloji 9. Ünite Özet

Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji: Ünite 9 | Mikotoksinler ve Doping Özet

Mikotoksin kavramı ve mikotoksinlerin neler olduğunu açıklamak

Mikotoksinler bazı mantarlar (küfler) tarafından üretilen zehirli maddelere denir. Yem ve hammaddelerinde bulunabilien önemli mikotoksinler aflatoksinler, okratoksin A, trikotesenler, fumonisinler, zearalenon, penitremler; süt ve ürünlerinde ise aflatoksin M1 ve M2, okratoksin A ve siklopiazonik asittir.

Mikotoksinlerin oluştuğu şartlar, ortam ve aşamaları listelemek

Mantarlar uygun besin ortamı (tahıl ürünleri gibi), nem (<%50), sıcaklık (15-55oC) ve yeterli hava (oksijen) bulunan ortamlarda daha hızlı üredikleri için bu ortamlarda mikotoksin üretimi de artar.

Mikotoksinlerin hayvan sağlığı üzerindeki etkilerini kavramak

Mikotoksinler mikotoksin çeşitine, miktarına ve alım süresine bağlı olarak hayvanlarda, hepatotoksik, karsinojenik, nefrotoksik, östrojenik, dermatoksik, nörotoksik, immunosupresif, embriyotoksik, teratojenik ve kan üzerinde toksik etkilere sahiptir.

Hayvan ve insan sağlığı açısından önemini kavramak

Mikotoksinler, çeşitine ve miktarına bağlı olarak akut ve kronik nitelikteki etkileriyle hayvan kayıpları ve verim kayıplarına, dolayısıyla büyük ekonomik kayıplara neden olabilir. Mikotoksin içeren yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen hayvansal kökenli besinler (sütte aflatoksin M1 gibi) aracılığıyla da insanlara ulaşarak toplum sağlığı açısından da sorun oluşturabilir veya direk bazı insan gıdalarında da bulunabilmeleri nedeniyle hayvan ve insan sağlığı açısından önemlidir.

Teşhisi, tedavisi ve hayvan sağlığının korunmasını açıklamak

Mikotoksinlerin kesin teşhisi, donanımlı bir laboratuarda şüpheli yem ve hammaddelerinin ve ilgili numunelerin analizleriyle yapılır. Kesin bir tedavisi yoktur. Hayvanları koruyucu tedbirler önemlidir. Mümkün olduğunca yem hammaddeleri ve yemlerin iyi kurutulmuş olması, kuru, iyi havalandırılan ve zeminle teması kesilmiş ortamlarda depolanması gerekir. Yem ve hammaddelerinde oluşmuş mikotoksinlere karşı pratikte uygulanabilecek yöntemler arasında toksin bağlayıcıların bu yemlere katılması ya da mikotoksin içeriği düşük olan yemlerle bu yemlerin karıştırılarak toksin içeriğinin azaltılması sağlanabilir.

Dopingin tanımını ve yapılma amaçlarını söylemek

Doping, bir sporcu veya yarış hayvanının yarış performansını yapay olarak arttırabilmek veya azaltabilmek amacıyla bir maddenin kullanılmasına denir. Yarış performansını arttırarak kazanmasına yardımcı olmak veya azaltarak kaybetmesini sağlamak amacıyla uygulanır

Doping amacıyla kullanılan maddeleri listelemek

Yarış performansını arttıranlar, yarış performansını azaltanlar, diğer doping maddelerinin kinetiğini değiştirenler ve düşük yarış performansını normale getirebilmek için tüm ilaçlar doping amacıyla kullanılabilir

Yarış hayvanları açısından oluşturabilecek riskleri açıklamak

Doping, yarış hayvanında bazen dönüşümsüz olabilen hastalıklara ve ölüme de neden olabilir. Ayrıca, yarış hayvanının gerçek performansını göstermesi ve geliştirmesini de engelleyebilir

Bir Cevap Yazın