Farmakoloji ve Toksikoloji Sınav Soruları ve Cevapları Ünite 9

Temel Veteriner Genetik: Farmakoloji ve Toksikoloji Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları | Sınav Sorularına Ait Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Gösterilmektedir

1- Bazı mikroskobik mantarlar (küfler) tarafından üretilen toksik maddelere ne ad verilir?

a. Aflatoksin
b. T-2 toksin
c. Okratoksin
d. Mikotoksin
e. F-2 toksin

2- Sıcak ve nemli ortamlarda, özellikle yağlı tohum ürünlerinde daha fazla üretilebilen toksin hangisidir?

a. Okratoksin A
b. Aflatoksinler
c. T-2 toksin
d. Trikotesen mikotoksinler
e. Fumonisinler

3- Aşağıdakilerden hangisi mikotoksinlerin toksik etkilerinden değildir?

a. Hepatotoksik
b. Nefrotoksik
c. Kardiotoksik
d. Karsinojenik
e. Nörotoksik

4- Sütlerde bulunabilecek ve insan sağlığı için risk oluşturabilecek mikotoksinler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Aflatoksinler, okratoksin A, penitremler
b. Aflatoksin M1, trikotesenler, fumonisinler, zearalenon
c. Siklopiazonik asit, trikotesenler, fumonisinler
d. Aflatoksin M1, M2, okratoksin A, siklopiazonik asit
e. Okratoksin A, siklopiazonik asit, zearalenon

5- Mikotoksinlerle zehirlenme de kesin teşhis (tanı) nasıl konur?

a. Anamnez
b. Klinik bulgular (semptomlar)
c. Histopatolojik inceleme
d. Laboratuarda mikotoksin analizi
e. Hepsi

6- Hayvanların mikotoksin içeren yemlerden korunması neden önemlidir?

a. Kesin bir tedavi olmadığı için
b. Tedavi uzun bir süre gerektirdiği için
c. Tedaviye göre daha ucuz olduğu için
d. Teşhis koymak zor olduğu için
e. Zehirlenme görüldükten sonra ekonomik kayıplara neden olduğu için

7- Aşağıdaki gruplardan hangisi doping yapma amacıyla kullanılan ilaç gruplarından değildir?

a. Yarış performansını arttıranlar diğer
b. Yarış performansını azaltanlar
c. Diğer doping maddelerinin kinetiğini değiştirenler
d. Vücutta doping maddelerinin oluşumunu sağlayanlar
e. Düşük yarış performansını normale getirebilmek
için kullanılanlar

8- Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi yarış performansını artırmak amacıyla kullanılan ilaçlardan değildir?

a. Kafein
b. Furosemid
c. Efedrin
d. Klenbuterol
e. Digitoksin

9- Dopingle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Doping öncelikle hayvan sağlığının korunması amacıyla uygulanır.
b. Yarış hayvanlarıın gerçek performansını göstermesini engeller.
c. Doping daha başarılı olmak ve yarış kazandırmak amacıyla yapılır.
d. Doping maddeleri hayvanların sağlığı için genellikle tehlikelidir.
e. Doping maddeleri yarış hayvanlarının ölümüne bile neden olabilir.

10- Yarışa yakın bir zamanda tedavi amacıyla kullanılmış bir ilacın hayvanın dopingli çıkmasına neden olmasıyla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

a. İlaç uygulamalarının yarışa yakın zamanlarda çok bilinçli yapılması gerekir.
b. İlaç uygulamalarının veteriner hekim kontrolünde yapılması gerekir.
c. Mümkün değil, ilaç doping amacıyla kullanılmamıştır.
d. Mümkündür, yarışa yakın zamanda ilaç uygulaması doğru değildir.
e. Kullanılan ilacın metabolitleri doping etkili olabilir.

Mikroskopik mantarlardan patojen olup mikotoksinleri üretenler
yanında yararlı olanları da vardır. Bunların bir kısmı
besin endüstrisinde (ekmek, bira, şarap üretimi gibi) ve bir
kısmı da antibiyotik üretiminde kullanılır.

Her patojen mantarın üreyip toksin üretebileceği iklim şartları farklıdır. Bu nedenle iklime bağlı olarak her mikotoksinin her coğrafyada hayvan ve insan sağlığı açısından bir risk oluşturması mümkün değildir. Ancak ithal yem ve hammaddelerde kontrol yoksa bulunabilir ve risk ortaya çıkabilir.

Belirli bir miktarın üzerinde mikotoksin içeren yemler, bu yemi tüketen hayvanlarda zehirlenmelere neden olmaları yanında, bu yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen hayvansal kökenli besinler (sütte aflatoksin M1 gibi) aracılığıyla da insanlara ulaşarak toplum sağlığı açısından da sorun oluşturabilir. Ayrıca mikotoksinler direk insan gıdalarında da bulunabilmektedir. Bu nedenlerle mikotoksinler hayvan ve insan sağlığı açısından önemlidir.

Yem ve hammaddelerinde bulunabilien önemli mikotoksinler aflatoksinler, okratoksin A, trikotesenler, fumonisinler, zearalenon ve penitremlerdir.

Aflatoksinler, nemli ve sıcak iklimlerde, tahıl ürünlerinde (özellikle yağlı tahıl ürünleri) çok kolay üretilebildiği, toksisiteleri daha fazla (özellikle aflatoksin B1) olduğu ve sütlerde de aflatoksin M1 ve M2 olarak bulunabildikleri için Türkiye ve pek çok ülke için hayvan ve insan sağlığı açısından daha önemlidir.

Bir Cevap Yazın