Çevre Açısından Pestisitlerin Güvenli Kullanımı

Uygun olarak kullanıldıklarında pestisitler yaşam kalitemizi olumlu bir yönde etkilerler. Aksi taktirde insanlar ve evcil hayvanlara zehirli olabilir; yararlı böcekler, kuşlar, balık ve öteki yaban hayatına zarar verebilir; bitkisel ürünleri bozabilirler. Bu kimyasal maddelerin nakli, muhafazası, karıştırma ve doldurulması, uygulanması, ekipmanlarıın temizliği ve atıkları aşamalarında dikkatli olmak ve sürekli kontrol etmek gerekir.

Ambalajlama

Pestisitler küçük boy kaplardan büyük bidonlara ve fiberglas kaplara kadar çok değişik kaplarda ambalajlanırlar. Toz, ıslanabilir ve çözünebilir tozlar, granüller ve öteki katı formülasyonlar küçük selofan kaplı paketler ve kâğıt torbalardan, karton, plastik kaplar ve bidonlara kadar her şeyde ambalajlanırlar. Sıvılar plastik, cam veya metal kaplarda ambalajlanırlar; hangi kabın kullanılacağını sıvının reaktifliği veya korrosifliği belirler. Aerosollar genellikle güçlendirilmiş metal kaplar ve silindir şekilli ambalajlarda üretilirler. Ambalaj kabının çeşidi, şekli ve ebatları sonsuzdur. Surfaktan: Bir sıvının yüzey gerilimi azaltan maddelere surfaktan adı verilir. Efervesan: Suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen. 4

Nakil

Pestisitler nakil sırasında yola döküldüklerinde yangına, yoldan geçen araba ve kamyonların savrulmasına, bahçeler veya insanların üzerine rüzgârla saçılmasına veya yağmurla su kanalları veya akarsulara yayılmasına neden olabilirler. Alev aldıklarında buhar ve dumanları, itfaiyecileri, polisi veya alandan uzağa alınan diğer insanları da etkileyebilir. Olası kazalardan önce aşağıdaki önlemlerin alınması önem taşır.

• Her hangi bir dökülmeyi önlemek için bütün ambalajlar emniyete alınmalıdır.

• Kâğıt, karton veya benzeri materyallerden yapılmış ambalajlar nemden korunmalıdır.

• Cam ambalajların kırılmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır.

• Pestisitler daima aracın arkasında taşınmalıdır.

• Herhangi bir taşıtın yolcu bölümünde veya gıda, yem veya elbiselerle aynı bölümde taşınmamalıdır.

• Pestisitlerle birlikte arkası açık taşıtların arkasında çocukların ve hayvanların binmesine izin verilmemelidir.

Karıştırma ve Doldurma

DSÖ’ye göre insektisitleri kullanırken hiçbir şey yenilip içilmemesi, boşaltırken, karıştırırken veya taşırken önlem için uygun malzemeler kullanılması önerilmektedir. Ayrıca çıplak ellerle pestisitlere dokunulmamalıdır. Pulverizatörün ağzındaki tıkanıklığı temizlemek için pompanın basınçlı vanası veya yumuşak bir mil kullanılmalıdır. Pompa her doldurulduğunda yüz ve eller su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Günün sonunda duş veya banyo yapılmalıdır.

Depolama

Pestisitler yalnızca zehirli yapılarına uygun olan yerlerde, muhafazaya uygun ambalaj boyutu ve sayısı, yer seçimi, koruyucu önlemler dikkate alınarak ve personel güvenliği, havalandırma, kazalar ve yangından korunma ve olası çevresel hasar emniyete alınarak, yeterli önlem alınan yerlerde muhafaza edilmelidir. Mümkün olursa su taşkınlarından etkilenmeyen ve toprak şartları ve jeolojik/hidrolojik özellikleri akarsu veya su sızıntısıyla herhangi bir su sistemine bulaşmayı önleyen yerlerde muhafa edilmelidir. 1’inci ve 2’nci sınıf zehirlerin muhafaza edildikleri yerlerde alarm sistemleri olmalıdır. Zemin sağlam, sızdırmaz bir maddeyle kaplanmış düz çimento (çatlak veya yarık olmayacak) ve döküntüleri toplayacak ve onları basitçe temizlemeye yarayacak şekilde eğimli olmalıdır. DSÖ’nün pestisitlerin güvenli kullanımı kılavuzunda pestisitlerin kilitlenebilen bir yerde saklanması ve yetkili olmayan kişiler veya çocukların ulaşmasına izin verilmemesi önerilmektedir. Kesinlikle gıda veya içeceklerle karıştırılabilecek bir yerde tutulmaması, kuru bir yerde ama ateş ve doğrudan güneş ışığından uzakta tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Kullanılmayan veya Artan Fazla Pestisitlerin Uzaklaştırılması

DSÖ’ne göre arta kalan insektisit süspansiyonu özel olarak kazılmış bir çukura boşaltılarak imha edilmelidir. İçme veya yıkama, balık havuzları veya akarsu olarak kullanılan sulara bulaşacak yerlere dökülmemelidir. Piretroitler gibi bazı insektisitler balıklara çok zehirli olduğundan kazılacak çukur akarsu, kuyu ve evlere en az 100 metre mesafede ve tepe alanların alt tarafında olmalıdır. Yıkama ile püskürtme artık suları çukura boşaltılır, kullanılan kap, kutu ve şişeler gömülür. Çukurun ağzı daima kapalı tutulmalıdır. Karton, kâğıt ve temiz plastik kaplar, ev ve içme suyu kaynaklarından uzakta sınırlandırılmış bir yere gömülmelidir.

Bir Cevap Yazın