Hijyen ve Sanitasyon Özet | 4. Ünite

Ünite 4 – Temiz Suyun Sağlanması ve Sanitasyon Özet

Suyun insan ve doğa yaşamındaki önemini açıklayalım

İnsan ve diğer canlılar için suyun önemi tartışılmamalı. Su birçok kullanım alanı yanında günlük olarak mutlaka alınması gereken bir maddedir. Ancak, suyu sadece H2O olarak vücudumuza almayız. Suyun içerisinde almamız gereken bazı elementler olmalıdır. Yine suyun içeriğine birçok zararlı madde veya etken karışabildiği için bunlardan da arındırılmalıdır.

Su kirliliği kavramını ve kirliliğe neden olabilen etkenler

Atmosfer, yerüstü ve yeraltı katmanları arasında su bir döngü içindedir. Bu döngü sırasında kimyasal, mikrobiyolojik, radyoaktif birçok etkenle karşılaşabilir. Bu nedenlerle kirlenebilir. Su ile bulaşan ve yayılan hastalıklar birçok ülkede ciddi sağlık sorunlarına ve ölümlere neden olabilmektedir. Oysa bu sağlık sorunları önlenebilir sorunlardır. Her türlü suyun kirleticilerden korunması temel prensip olmalıdır. Bu ise tüm sektörlerin sorumluluk alması ile mümkün olacaktır. Sağlıklı ve güvenilir suyun sağlanmasından yerel yönetimler sorumludur. Şebeke sistemlerinden akan suyun sağlıklı ve güvenilir olmasından da yerel yönetimler sorumludur ve musluktan akan su içilebilir nitelikte ve kalitede olmalıdır.

Su ile ilişkili hastalıkları ifade edebilmek

Suyun içeriği fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle kontamine (kirlenme) olabilmektedir. Bu etkenler insanlarda akut ve kronik sorunlara neden olabilir. Özellikle mikrobiyolojik etkenler akut gastroenterit denilen ve salgınlara neden olabilen hastalıklara sebep olabilir. Öbür taraftan kurşun, kadmiyum gibi bazı kimyasal etkenlerle oluşan kirlilik uzun dönemlerde insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilir. Suyun bu kirleticiler açısından sürekli bir şekilde izlenmesi, sorun olduğunda sağlıklı hâle getirilerek insanların kullanımına sokulması zorunludur.

İçme-kullanma sularının temizliğini ve güvenilir hâle getirilmesini anlatabilmek

Günümüzde içme-kullanma sularını sağlıklı ve güvenilir kılmak için su arıtım sistemleri kurulmaktadır. Su değişik aşamalardan geçirilerek sağlıklı ve güvenilir hâle getirilebilir. Kentlerde sağlanan suyun sağlıklı ve güvenilir olması yanında, sürekli ve kesintisiz olarak sağlanması gerekir. Bu nedenle yerel yönetimler kentleşme, nüfus artışı ve diğer faktörlere göre gereksinim duyulan su miktarını ileriye yönelik belirlemelidir. Bu yaklaşımlar sırasında su havzalarının korunmasına azami dikkat edilmelidir. Su kesintisi olmaması için çaba gösterilmeli, zorunlu hâllerde de alınacak önlemler eksiksiz olarak alınmalıdır. Suyun tüm canlılar için önemi bilinmeli, bu nedenle her türlü su korunmalı ve susuz yaşamın olamayacağı unutulmamalıdır.

Suyun dezenfeksiyon yöntemlerini ve önemini açıklayabilmek

Suyun insanlar tarafından sağlıklı bir şekilde kullanılabilir hâle getirilmesinde en önemli aşamalardan birisi suyun içerisinde sağlığa zararlı mikroorganizmaların yok edilmesi yani dezenfeksiyonudur. Kaynatma, ozonlama, UV ışın kullanma gibi teknikler kullanılsa da şehir şebekelerinde en güvenilir ve kalıcı etkisi en iyi olan dezenfeksiyon yöntemi klorlamadır. Şehir şebekelerinde sağlıklı hâle getirilen su, depodan çıkmadan önce klorlanmalı ve şebekenin en uç noktasında klor düzeyi 0.5 ppm olması sağlanmalıdır. Klorlama konusunda toplumda var olan yanlış bilgilerin önüne geçilmeli, yerel yönetimler sürekli ve etkin şekilde içme-kullanma sularını klorlamalıdırlar.

Bir Cevap Yazın