İslam’da Sınırsız Cariye (Köle) Alma Hakkı Var mı?

İslam hukukunda resmi olarak yani imam nikahı ile en fazla 4 kadın ile evlenebilirsiniz. Ancak nikahsız olarak istediğiniz kadar cariye yani köle alabilirsiniz. İslam hukukunda köleliğin bir sınırı yoktur. İslam’a göre yine bakabildiğiniz kadar köle almalısınız. Özellikle yüzlerce cariyeniz varsa bu kadınlara iyi bakmanız gerekir.

Allah köleliği yasakladı mı?

İslam inancında köleliği yasaklayan bir ayet yoktur fakat kölelere iyi davranılması gerektiğini söyleyen bazı ayetler vardır. Köleliği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yasaklamıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 4: Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

Kısaca özetlemek gerekirse İslam köleliği kaldırmadı sadece köleliğin şartlarını iyileştirdi. İslam’da 4 kadına nikah kıyılabilir. İslam’da cariye-köle sayısı ise sınırsızdır. İslam’da köleliği yasaklayan tek bir ayet yoktur.

İslam’da Kölenin Hakları

  • Ev sahibi köleye emirler verebilir ancak emir almaz
  • Evde bir iş bölümü vardır, ev içerisindeki bütün işleri yapmakla yükümlü olan köledir, ev hanesinin geçimini sağlamak üzere düşünceleri reisi-hane üretirken köleler sadece bu düşünceleri uygulamakla mükelleftir, ev üzerinde söz sahibi değildir.
  • Gerektiği zaman köleler para karşılığında alınabilir, satılabilir
  • Köleler sahibinden izinsiz bir yere gidemez.
  • Köleler istediği zaman evden dışarı çıkamaz.
  • Köleler Müslüman olsa bile azat edilemez, kölenin azat edilmesi efendinin vicdanına kalmıştır.
  • Her köle sahibi tarafından beslenme ihtiyaçları karşılanmalı ve yatacak yer verilmelidir.
  • Köleler ancak efendisinin rızası ile evlenebilir.
  • Bir köle para karşılığı azat olacaksa eğer paranın tamamı ödenene kadar sahibinin kölesi olmaya devam etmektedir.
  • Sahibi bir köle ile cinsel ilişkiye girmek isterse isteğini kabul etmek zorundadır. Kölenin görevi sahibine hizmet etmektir.

Bir Cevap Yazın