Litvanya Haçlar Tepesi

Haçın normalde Hristiyanlık ile alakası yoktur, Hristiyanların peygamberi İsa çarmığa gerilerek öldürüldüğü için ve çarmık da haç şeklinde olduğu için Hristiyanlar da haç sembolünü kutsal kabul etmişlerdir. Tıpkı Kuran’da sünnet olmakla ilgili tek bir ayet olmamasına rağmen Müslümanların sonradan Yahudilerin etkisi ile sünnet olması gibi garip bir durumdur. Artık günümüzde haçlar Hristiyanlık dünyasında önemli bir yere sahiptir. Haç Hrsitiyanlığın en önemli sembolüdür. Haç Hristiyanlığı ve Avrupalı olmayı temsil eder. Pek çok Avrupalı devletin bayrağında haç vardır. Danimarka, İzlanda, İngiltere, Yunanistan bunlardan bazılarıdır.

Litvanya Avrupa’da en son Hristiyan olan devlettir. Bayrağında haç yoktur fakat Litvanya adeta Hristiyan batı dünyasının bir parçası olduğunu kanıtlamak için haçlardan oluşan bir tepe inşa etmiştir.

Litvanya Haçlar Tepesi

Yüzyıllar önce insanlar Kuzey Litvanya’daki küçük bir tepede haçlar bırakmaya başladılar, tarih öncesine geri dönen kutsal öneme sahip bir tepe. 19. yüzyılın ortalarında Rusya ile çatışmalarda hayatını kaybedenler anısına da pek çok haç dikilmiştir. Onu yeryüzünden silmek için yapılan birçok acımasız girişimlere rağmen Haçlar Tepesi devam ediyor. Bugün yüzbinlerce haç, heykel, kalıntı, tesbih ve diğer eşyalar bu tepede mevcuttur. Ancak en çok haç vardır. Folklora göre, bir zamanlar tepenin şimdiki yerde bir kilise varmış. Korkunç bir fırtına sırasında kiliseye yıldırım düştü ve fırtına onu kumun ve kayanın altına gömdü ve herkes hala içeride iken.

Komünizm devrinde tepeye haç bırakmak ve dini ritüeller yasaktı. KGB ajanları bu konuda çok sıkı tedbirler aldı. Tepeyi buldozerlerle dümdüz etti. Komünist Ruslar bu dini ritüelleri hiç sevmedi. Ancak SSCB yıkıldığın Litvanya bağımsızlık kazandı ve bununla birlikte dini özgürlüklerini kazanmıştı. Haçlar Tepesi artık saygısızlık edilme tehlikesiyle karşı karşıya değildi ve on binlerce yeniden tepeyi haçlarla doldurmaya başladı.

Bir Cevap Yazın