Haçlı Seferlerinin Sonuçları

Dinî Sonuçlar:

• Avrupa’da kilise ve din adamlarına olan güven sarsılmıştır.
• Haçlılar, Müslümanlardan kutsal yerleri alamamışlardır.
• Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasındaki ayrılıklar daha da artmıştır.
• Skolastik düşünce önem kaybetmeye başlamıştır.

Siyasi Sonuçlar:

• Feodalite rejimi zayıflamıştır.
• Krallıklar güçlenmiş ve Avrupa’nın siyasi yapısında değişiklik meydana gelmeye başlamıştır.
• Türklerin batıya ilerleyişi bir süreliğine durmuş, fetih hareketleri yavaşlamıştır.
• Bizans gerekli yardımı alamamış, ülke içinde karışıklıklar devam etmiştir.
• Yapılan mücadeleler İslam dünyasını Moğol saldırılarına karşı güçsüz bırakmıştır.

Ekonomik ve Sosyal Sonuçlar:

• Cenova, Marsilya gibi Akdeniz limanları önem kazanmaya başlamıştır.
• Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetler hızlanmıştır.
• Köylüler ve burjuvalar yeni haklar elde etmeye başlamışlardır.
• Yapılan seferlerin masraflarının karşılanması için bankerlerden borç para alınması bankacılık sisteminin oluşmasını sağlamıştır.

Bilimsel Sonuçlar:

• Avrupalılar, İslam medeniyeti ve pozitif bilimlerle tanışmışlardır.
• Barut, pusula, matbaa ve kâğıt gibi icatlar Avrupa’ya taşınmıştır. Böylece bilimsel ve kültürel hayatta yeni bir döneme girilmiştir.

Bir Cevap Yazın