Karadeniz’in Etnik-Siyasi Yapısı ve Türkler

Karadeniz’in Etnik Yapısı, Karadenizli Siyasetçiler, Lazlar ve Türkler

Lazlar Türk Müdür? Lazlar Kimdir?

Lazlar bir kafkas kavmidir. Karadeniz’e de Kafkasya ve Gürcistan üzerinden yerleşmişlerdir. Lazlar Türk vatandaşıdır fakat ırk olarak Lazlar Türk değildir, Türk olmadıkları gibi Rum ya da Pontuslu da değildir. Günümüzde Yunan Ajanları tarafından Karadeniz’de Helenizm-Pontusçuluk propagandası yapılmakta ve oradaki halkın beyni karıştırılmaktır. Lazlar Helen olmadığı gibi aynı zamanda Tüm Karadeniz’i Laz sanmakta cahilliktir. Lazların sayısı 50 bin civarıdır. Ancak Laz adı zamanla tüm Karadeniz’i kapsayacak şekilde kullanılmıştır ve televizyon dizilerinde de her Karadenizliye Laz, her uşağım diyene Laz dendiği için Milyonlarca kişi “Laz” olarak anılmakta hatta Lazlar da Türk zannedilmektedir. Yani sıradan Karadenizli birine Laz mısın dediğinizde evet deme olasılığı yüksektir. Kurtuluş Savaşının ünlü kahramanlarından Topal Osman’da Laz olarak anılmaktadır fakat aslında Laz değildir ve Türk’tür hatta Türkçüdür.

Lazların dediğimiz gibi sayısı azdır fakat medya dezenformasyonu ile çok gösterilmekte, Türkiye’de milyonlarca Laz var zannedilmektedir. Yabancı istihbaratlar daha çok Kürtler üzerine yoğunlaştığı için Türkiye’de Kürtçülük gibi Lazcılık propagandası yoktur. Lazların sayısının da az olmasından dolayı Kürtler gibi bölücü faaliyetler yürüttükleri pek görülmemiştir.

Karadenizliler Kürt Düşmanı mı? Karadenizliler Türk Milliyetçisi midir?

Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde pek çok ırk yaşamaktadır, bunların çoğu Türk’tür ama Türklerin çoğu da Türklükten uzaktır ve daha çok İslamcılık veya Komünizm gibi ideolojilere yönelmişler, Türklük ne abi gibi kafa yapısına bürünmüşlerdir. Liberallerin ve Kürtçülerin iddia ettiği gibi Karadenizliler Türkçü, Irkçı, Kafatasçı değildir. İçlerinde muhakkak böyle kişilerdir vardır ancak kesinlikle çoğu böyle değildir. Zaten Türkiye’de kaç tane ırkçı var? İnsanlar Kürtler gocunmasın diye Türk milliyetçisiyim bile derken Kürt kardeşlerim diye söze başlıyor.

Liberallere ve Kürtçülere göre Karadenizlilere aşırı Kürt düşmanı ve Türkçüdür. Bunların gerçekle hiçbir alakası yoktur. Karadenizliler içinde İslamcılar ve Komünistler fazladır. Ancak Liberal ve Kürtçü zekası her İslamcıya “Irkçı, Türkçü” damgası yapıştırdığı için Karadeniz’in çoğu milliyetçi zannedilir.

Karadenizlilere Neden Kürt Düşmanı Deniyor?

Çünkü Karadenizliler Karadeniz’de PKK yapılanmalarının önüne geçmiştir. PKK lehine faaliyette bulunanları bölgeden kovmuşlardır. Bundan dolayı Kürt düşmanı olarak anılmaktadır. Karadenizlilerin yaptığını Egeliler yapmadığı için bugün kıyı bölgelerinin tamamını Kürtçü PKK’lılar tarafından ele geçirilmiştir. CHP’nin bu Kürtçülerle bağı mevcuttur. Bu bağı açığa çıkardığı için Gazeteci Ergun Poyraz CHP’liler ve PKK’lılar tarafından sokak ortasında karısının yanında dayak yemiş ve hastanelik olmuştur. PKK Ege bölgesinde siyasi bağları ile birlikte yoğun bir güce sahiptir.

Karadeniz’de Hangi Irklar Yaşamaktadır?

Karadenizli Siyasetçilerin ise çoğu Türk değildir. Yani burada Türk olmayan azınlıklar Türk olan çoğunluğu yönetmektedir. Şimdi isim vermeyeceğiz fakat siz bu Türk olmayanların kimler olduğunu anlamışsınızdır. Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı olan Kadırga Yaylası; başta Trabzon Çepnileri (Oğuz Türkleri) için büyük önem arz etmekte olup, Trabzonlu, Gümüşhaneli ve hatta Giresunlu Çepniler için en önemli buluşma noktasıdır.. Kadırga Yaylası, Çepni Türkmen Kültürünün yaşatıldığı en önemli mihenk taşlarından birisi konumundadır. Ancak Kadırga Yaylası, maalesef zaman zaman cahil basın mensuplarınca TV Kanallarında “Lazların açık hava camiisinin bulunduğu Kadırga Yaylası” vesaire diye konu olmaktadır. Halbuki bu bölgede günümüzde Çepnilerden başka farklı bir Oğuz Boyu’nun yerleşimi bile söz konusu olmamıştır. Yaylanın ismi de Çepni Türkmen Beyi olan Kadir Ağa’dan gelmektedir. Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon’u fethetmeden önce bu yaylaya geldiği, Çepnilerce ağırlandığı ve bu açık hava camiinde ordusuyla namaz kıldığı rivayet edilmektedir. Muhtemelen de sebeptendir ki Trabzon’un fethi sonrası yörenin bütün tımarları tamamen Çepnilere ve onların emir erlerine verilmiştir. Karadeniz’in diğer bölgelerinde ise pek çok ırk yaşamakta fakat Türkler hariç diğer bütün ırklarda milli şuur vardır. Türkler ise adeta Araplaşmakta ve diğer ırkların tahakkümü altına girmeye çalışmaktadır. Siyaset alanında etkili olan Karadenizlilerin de çoğu Türk değildir. Az buçuk Türkler de vardır fakat çoğu Türk değildir. Türk olmayan Karadenizliler içinde Laz, Ermeni, Gürcü, Slav, Arap gibi ırklar vardır. Bunların din bakımından ise ezici çoğunluğu Sünni Müslümandır.

Karadenizli Siyasetçilerin Türk Karşıtlığı ve Arap-Yunan Hayranlığı

Türk olmayan Karadenizli siyasetçiler siyasette çok etkindir. Mesela Türk olmayan Karadenizli bir Belediye başkanı Yunan gazetelerinde “İstanbul’u Fetheden Yunanlı” diye manşet olmuştur. Başka bir Karadenizli siyasetçi ise “Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldık” demiştir. Yine başka bir Karadenizli İş adamı da “Bu milletin (Türk Milletinin) amına koyacağız” demiştir. Karadenizli Siyasetçilerin Yunan ve Arap kültürüne karşı büyük bir hayranlık vardır. Türkiye siyasetinde özellikle bir tane Karadenizli Kel var ki Araplara zerre laf söyletmez. Türk çocukları perişan halde yaşarken bu kel ise Arapların refahı için çalışmaktadır. Milletin karısını kızının götünü çekip Tiktoka atan sığınmacıları savunan bu kel, bir de utanmadan “Ama Türklerin içinde de suç işleyenler var” der.

Rizelilerin ve Trabzonluların Arap Sevgisi

Elbette her Rizeli ve Trabzonlu Arap sever demiyoruz fakat Arapçı olmayan Rizeliler ve Trabzonluların da Araplara toz kondurmadığı bir gerçektir. Gerçekçi bir bakış açısı ile bakarsak Rizeliler ve Trabzonlular da yoğun bir Arap hayranlığı da mevcuttur. Araplar da en çok Türkiye’nin Karadeniz bölgesini sever. Karadeniz’de bazı yerlerde Arapça dışında tabela bile yoktur. Türkçe konuşan insan bulamazsınız, bu tip yerlerde Arapça hakimdir.

Sizce Topal Osman Karadeniz’in bu halini görseydi sizce ne yapardı?

Bir Cevap Yazın