Kavimler Göçü’nün Sebepleri Ve Sonuçları

Kavimler Göçü’nün Sebepleri Ve Sonuçları Asya Hun Devleti’nin zayıflaması ve yıkılış sürecine girmesiyle Orta Asya’nın geniş bozkırlarında yaşayan bazı Türk boyları bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Zamanla nüfusu artan bu boylar, çeşitli sebeplerle I. yüzyıldan itibaren batıya doğru göç etmiştir. Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki düzlüklerde 200 yılı aşkın bir süre derlenme ve toparlanma dönemi geçiren Hunlar batıya doğru yeniden hareketlenerek İtil(Volga) Nehri çevresine gelmiştir. O dönemde Karadeniz’in kuzeyindeki düzlükler Cermen kökenli Gotların egemenliğinde bulunmaktaydı. Balamir öncülüğünde hareket eden Hun ordusu, önlerine çıkan ve Romalılarca barbar olarak nitelendirilen kavimleri (Germenler, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi) vurduğu iki ağır darbe ile batıya doğru … Okumaya devam et Kavimler Göçü’nün Sebepleri Ve Sonuçları

Görkemli ve Gizemli Türk Göçü!

Tarihte Türklerin dışında göç ve göçebeliğin örneği yok mu? Var: Avrupalıların Amerika’ya göçü. Ancak ciddi farkları da var: Avrupalılar Türkler gibi hayvanlarla ve yayan, bin bir badirenin arasından geçerek değil, bazı güçlüklerine rağmen gemilerle gittiler. Gittikleri yerde ve yol boyunca, Türklerde olduğu gibi savaşmak zorunda kalmadılar. Avrupalıların göç ettiği Amerika’da, Avrupalılara göre silahsız ve gelenlere karşı iyi niyetli insanlar, Kızılderililer ve boş topraklar vardı. Zaten bu misafirsever onurlu yerlileri de katlederek sorunlarını çözdüler. Türk göçünün sadece Anadolu’ya gelişini düşünelim: Oğuzlar önce Orta Asya’dan Horasan bölgesine göçtüler. Dandanakan(1040), Pasinler(1048), Malazgirt( 1071) savaşlarını kazandılar. Haçlı Seferleri’ne, iç ayaklanmalara ve benzeri bir yığın … Okumaya devam et Görkemli ve Gizemli Türk Göçü!

Avrupa Siyasetinde Türk Kökenli Politikacılar?

Avrupa’da siyaset içinde veya sivil toplum kuruluşları içinde olan pek çok Türk ve Türkiye düşmanı kişiler için haberlerde ve sosyal medyada “Türk Kökenli” ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Çünkü bu kişiler genellikle Kürt veya Çerkez kökenlidir. Mesela Almanya’da sürekli şu kadar Türk var denir ancak bunların en az 3 de 1’i Türk değil Kürt’tür ve PKK’ya büyük destek vermektedirler. Bu yüzden Almanya’da PKK elini kolunu sallayarak dolaşmakta ve ofis açmaktadır. Türkiye’de doğdu veya Türk pasaportu var diye kişileri Türk yapmak saçmadır. Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan birini Türk pasaportu taşıyor diye Türk yapmak mantıksızdır. Maalesef Türkler bazı konularda çok … Okumaya devam et Avrupa Siyasetinde Türk Kökenli Politikacılar?

Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Türklerin Ana Yurttan Göçleri Sosyal bir olay olan göç, bir topluluğun farklı nedenlerle kendi yurdunu terk ederek başka bir yere gitmesi veya yer değiştirmesidir. Topluluklar önemli bir neden olmadan topraklarını bırakıp sonunu bilmediği bir maceraya kalkışmaz çünkü yöneldikleri topraklar tamamen boş ve sahipsiz değildir. Bu yüzden göç eden topluluklar gittikleri yerlerdeki kavim veya topluluklara karşı hâkimiyet mücadelesi vermek zorundadır. Bunun sonucunda da göç eden topluluğun, göç ettiği coğrafyadaki halkı ya hâkimiyeti altına alması ya da onu başka bir yere sürmesi gerekir. Tarih boyunca Türkler de değişik sebeplerle farklı bölgelere göç etmiştir. Bu göçler içerisinde Orta Asya Türk Göçleri, gerek sonuçları … Okumaya devam et Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Ticaret Yolu Kavgaları

Ticaret yolları doğu ve batıda devletlerin aralarındaki ilişkilerin düzelmesinde ve kültür alışverişlerinde de önemli rol oynamıştır. Doğu’nun zengin kültür ve medeniyeti batıdaki ülkelerde hep bu yol aracılığıyla tanınmıştır. Ticaret yolları devletlerin kültür ve medeniyetlerinin, ekonomilerinin; siyasi, askerî, dinî ve ilmi yapı ile anlayışlarının gelişmesinde önemli büyük katkılar sağlamıştır. Bu yol ile milletlere ait örf ve âdetler yanında ilim, sanat, mimari dinî, felsefi anlayış ve düşüncelerde karşılıklı olarak aktarılmıştır. Çin İmparatoru Tişemin, ülkesine tüccarların taşıdığı Suriye Hristiyanlığına “Gerçeğin yalnız bir adı yoktur.” diyerek hoşgörüyle yaklaşmıştır. Hindistan’dan ve Çin’den giden baharatlar batıya, özellikle Avrupa mutfaklarına lezzet ve tat katmıştır. Yemen’den götürülen kahve … Okumaya devam et Ticaret Yolu Kavgaları

Anar Süleymanov’da Kürtçü Çıktı

4 defa dünya şampiyonu olan Azerbaycanlı millli boksör Anar Süleymanov maça Kürdista bayrağı ile çıktı. Sorulan sorular karşısında Kürdüm Laçin Kürtlerindenim diye cevap verdi. Kendisine PKK’yı destekliyor musun sorusuna ise “PKK’dan hoşlanmıyorum” cevabını verdi. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın onlarda milli bilinç var. Almanya’da yaşayan Kürtler yemek restoran zincirleri ile PKK’ya para aktarıyor. ABD’dekiler de Ermeni lobileri ile birlikte hareket ediyor. Cahil Türkler de her seferinde birbirinin kuyusunu kazıyor. Okumaya devam et Anar Süleymanov’da Kürtçü Çıktı

Moskova’yı Yakan Kırım Hanı

Kırım Hanı I. Devlet Giray Han 1571’de Oka Suyu’nda Rus müdafaa hattını yarıp Moskova önlerine geldi ve şehri ateşe verdikten sonra geri döndü. Bu başarısı dolayısıyla kendisine ”Taht Algan” unvanı verildi. Bu yangın, dünya üzerindeki birkaç şehir yangınından biridir. 10,000 ile 80,000 arasında ölü sayısı olduğu tahmin edilmektedir. Şehrin nüfusunda gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır. Bu yangından sonra Moskova ve çevresi geçici olarak Kırım Hanlığınca işgal edilmesine, kazanılan zafere karşın lojistik yetersizliklerden dolayı, Kırım Hanı şehri ve çevresini boşaltmak zorunda kaldı. 4. İvan Livonya Savaşı’nda geçici barış isteyip, Moskova’ya dönüp şehri tahkim etmek zorunda kaldı. Korkunç İvan’a vurulan bu büyük … Okumaya devam et Moskova’yı Yakan Kırım Hanı

Avrupa Asırlarca Türk Korkusu İle Yaşadı

İtalyan savaşları (1494-1559) sırasında yenilgiye uğrayan her devlet son çare olarak düşmanına karşı Osmanlı yardımı almak tehdidini kullanmıştır. Başlangıçta Osmanlılar, Fransa-Venedik ittifakına karşı Milano ile Napoli tarafını tutuyordu. Bayezid, Napoli kralına yardıma yirmi bin kişilik bir ordu gönderme sözü vermiş, ancak karşılığında Otranto’yu istemiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında protestanlar da Türklerle savaşmayın diye propaganda yapıyor ve Papa’yı da “Dediklerimizi yapmazsanız Türklerle ittifak kurarız” diye tehdit ediyordu. Ayrıca Fransa’da Osmanlı’dan yardım istemiş ve Türk desteği ile Almanlar ile savaşmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa Fransızlara denizden destek sağlamıştır. Okumaya devam et Avrupa Asırlarca Türk Korkusu İle Yaşadı

Türklerin Zayıflığını Hayretle Saptadım

Türkiye’nin Avrupa karşısında askeri, ekonomik ve siyasal gerilemesi sadece 20 ve 21. Yüzyıl tarihçilerinin değil örneğin 17. Yüzyıl entelektüellerinin de dikkatini çekti. Fransız Politik Düşünür Montesqieü’nün 1721’de yazdığı, Usbek ve Rika adındaki iki İranlının Osmanlı seyahatlerini konu eden “İran Mektupları” adlı eserinde Usbek’in “Türklerin zayıflığını hayretle saptadım” ifadesi ve Osmanlı toplumunu kasıtla “Bu barbarlar her türlü sanatı hatta savaş sanatını bile bir yana atmışlar. Avrupa ülkeleri her geçen gün daha rafine hale gelirken bu insanlar ilkel bir cehalet üzerinde duruyorlar; kendilerine karşı bin defa kullanılıncaya kadar, yeni icatlardan savaşta yararlanmayı nadiren akıl ediyorlar” cümleleri önemlidir. (..) İbrahim Müteferrika’nın I. Mahmud’a … Okumaya devam et Türklerin Zayıflığını Hayretle Saptadım

Türk Diline ve Kültürüne Verilen Zarar

Orhon ve Yenisey (Yeniçay) anıtlarından evvelki devirleri bilmiyoruz, bu anıtlarından o çağlarda Türk Dilinin oldukça gelişmiş, olgun bir durum almış bulunduğunu öğreniyoruz; Türk Dili kendi yapısı içerisinde kendi kökünden aldığı hızla yürümekte iken Hintten gelen uysal ve uslu Buda Dini Türk kültürü ve Türk Dili için korku doğurmaya başlamıştı. Bu dine karşı” Buda Dini bize yaramaz, bizim yasayışımıza, bizim göreneklerimize uygun değildir; bu din bizi uyuşturur” diye Buda tapıncaklarını yıktıran Türk Büyükleri çıkmıştı. Bu yüzden Budalık Türklüğe çok ziyan vermemişti. Savuşturulmuş gibi görünen fırtınadan sonra Batıdan daha sert ve daha yıkıcı yeni bir fırtına gelmiştir. Arap fırtınası. Bu kasırga pek … Okumaya devam et Türk Diline ve Kültürüne Verilen Zarar

Beyaz Irk Üstünlüğü Yoktur!

Türkiye’de faşizm ve beyaz ırk üstünlüğüne inananların çoğu Türk olmayanlardır. Bunlar Türk olmadığı için beyazlık adı altında kendi etnik kimliklerini saklamaktadır. Eğer ki bir kişi Türk olduğunu söyleyip faşizme ve beyaz ırk üstünlüğüne inanıyorsa o kişi büyük olasılıkla Türk değildir veya çok fazla Nazi videoları izleyerek tesiri altında kalan zayıf karakterli biridir. Dünyanın her yerinde beyaz ırk üstünlüğüne inanan yabancılar Türklere nefret kusuyorken hâlâ daha utanmadan faşizm ve beyaz ırk propagandası yapmak budalalık ve ahmaklıktır. Zaten bu avrupalı faşistlerin çoğu vitaminsiz veya obezdir. Erkekleri kadınlaşmıştır ve kadınları da zencilerin altında tatmin oluyor. Hitler Mussolini Stalin Lenin vs vs bunların hepsi … Okumaya devam et Beyaz Irk Üstünlüğü Yoktur!