Özgül Öğrenme Bozukluğu Nedir?

Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) ; Bir çocuğun zekası normal / normalin üstünde ve iyi eğitim alıyor olmasına rağmen okuma – yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir denir. Bir diğer tanımı ile Özgül öğrenme bozukluğu; bireylerin zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma, yazılı anlatım ve/veya matematik seviyelerinin beklenin önemli derecede altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Özgül öğrenme bozukluğu kendini okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu şeklinde gösterebilir. Özgül öğrenme bozukluğu birçok ülke ve disiplinde farklı terimlerle ifade edilmektedir. Bunlar arasında en sık kullanılanı “okuma güçlüğü” anlamına gelen “disleksi”dir.

Bir veya daha fazla alanda belirli bir zorlukla karşılaşan kişiler, genellikle diğer öğrenme alanlarında da zorluklar yaşarlar. Örneğin, okuma ve hecelemede belirli bir zorluğu olan bir çocuğun, zorluk seviyesi o kadar büyük olmasa bile matematikte bazı zorluklar yaşaması muhtemeldir.

Özgül Öğrenme Bozukluğu olan çocukların zekaları normal ya da normalin üstündedir. Özgül Öğrenme Bozukluğu ilkokula başlayınca ortaya çıkar.

Bir Cevap Yazın