Atmosferin Özellikleri Ve Atmosferin Canlılar İçin Önemi

Atmosferin Özellikleri Ve Atmosferin Canlılar İçin Önemi

Atmosfer, % 78 azot (N2), % 21 oksijen (O2), % 0,9 argon (Ar) ve % 0,1 diğer gazlardan oluşan 100 km kalınlığında dünyamızı çevreleyen bir gaz karışımıdır. Atmosfer, canlının hayatının devamını sağlayabilmesi için en önemli unsurlardan biridir. Atmosfer olmadan hiçbir ses duyulmaz ve iletişim kurulamaz. Atmosfer bitkiler için de önemlidir. Çünkü atmosferde bulunan karbondioksit olmadan bitkiler yaşayamaz.

Atmosfere dağılarak, onu kirleten kirleticiler katı, sıvı ve gaz halindedirler. Toz, is, sis, buhar, kül, duman, sera gazları, ozon tüketen gazlar vb. atmosfer kirliliği oluşturan maddelerdir. Atmosfer kirliliklerini önlemek ya da azaltmak için hızlı ve etkili önlemler alınması, canlı için hayati öneme sahiptir. Çünkü insan faaliyeti, sanayileşme, teknoloji sonrası ortaya çıkan gazlar ve doğal faaliyetler sonucu atmosfere birtakım kimyasal maddeler karışır.

Bunun için okullarda yapılabilecek çalışmalar şu şekilde sıralanabilir.

➢ Tüketim maddelerini seçerken ve kullanırken canlılara ve çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği vurgulanmalı

➢ Bireylerin hava kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi için tüm okullarda bu amaca yönelik eğitim programları hazırlanmalı

➢ Ev, okul kantini ve yemekhanedeki atık yağları biriktirerek uygun kaplarda toplanmalı ➢ Şehir merkezlerinde ve okulda çöplerin toplanması sırasında sınıflandırma yapılarak (kağıt, cam, plastik, pil, vb.) farklı kutularda biriktirilerek geri dönüşümlü olanlar tekrar kullanılmak üzere toplanmal

Bir Cevap Yazın