Etiket arşivi: arapçılar

Arapların Bağımsızlık Rüyası Nasıl Gerçekleşti?

Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar gibi Türk İmparatorluğuna bağlı pek çok ulus isyan etti ve bağımsızlık kazandı. Bu bağımsızlık serüveninde tek başlarına değildiler. Pek çok Avrupalı devletten ve Ruslardan yardım aldılar. Bağımsızlıkları neticesinde balkanlarda büyük Türk kırımları oldu. %90 gibi büyük sayılara ulaşan Türk yerleşimlerinden bugün bir tane bile Türk yok. Özellikle Yunanlılar Türk düşmanlığı konusunda çok acımasızdı. Hatta Yunanlılar hızını alamayıp Türklerin yanında Osmanlı Yahudilerine de saldırdılar. Selanik’te 100 yıl öncesine kadar Yunan nüfusu azınlık durumdayken şehrin çoğunu Türkler, Slavlar ve Yahudiler oluşturuyordu. Sonra ise Yunanlıların katliam politikaları ile şehirde Yunan nüfusunu arttırdılar. Araplar da Yunanlıların yaptığına benzer bir politika yaptı. Araplar sadece İngilizlerle değil sözde Türkiye’nin müttefiki olan Almanlarla da görüşüyordu ve bağımsızlık pazarlığı yapıyordu. Lakin Araplar seçimini İngilizlerden yana kullandı. Araplar savaşın ilk başlarında tarafsızdı ancak savaşın gidişatına göre taraf değiştirdiler.

Arapların Türklerden bağımsızlık kazanmasındaki en önemli nedenlerin başında İngiliz Ajanları gelmektedir. Bu ajanlar Arapçayı ana dili gibi biliyordu hatta sadece Arapça değil Türkçe de biliyordu. Kültürleri de biliyorlardı. Bir İngiliz Ajanı bir Arap Müslümandan daha çok İslam’a hakimdi. İngilizlerin çeşitli Arap aşiretlerine altınlar vermesi ve İttihat Terakki yönetiminin hapis tutulan aşiret liderlerinin oğullarını serbest bırakmasıyla ipler iyice kopmaya başladı. İttihat Terakki’nin yaptığı en büyük yanlışlardan biri aslında budur. Sözde İslamcı olduğu söylenen Abdülhamid bile Araplara güvenmezken İttihatçıların Arapları başı boş bırakması büyük bir hataydı.

Arap Aşiret Liderleri İngilizlerle gizli toplantılar yapıyordu. Pazarlık kısa sürmedi. Çünkü Aşiretlerin çoğu daha ihanet etmemişti. Lakin savaşta alınan mağlubiyetlerden sonra Araplar da en sonunda İngilizlerin emrine girdi. Bazı arkadaşlar diyebilir, Arapların hepsi isyan etmedi diye. İyi de arkadaşım o isyan eden Araplara İsyancı olmayan Araplardan tek bir taş atıldı mı? Türkler Arabistan’dan, Suriye’den, Yemen’den kovalanırken Arap halkı Türklere destek çıktı mı? Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa Medine’yi savunurken ihanet etmeyen Araplar Türkleri destekledi mi? Desteklemedi. Sırf Müslümanlar diye Arapları öz kardeşiniz gibi savunmayın. Gerçekler ortada. Araplar isyan ettikleri tarihi bile her yıl büyük bir coşkuyla kutlarken Arap ihaneti olmadı demek gerizekalılıktır.

İngilizler yaş tahtaya basmaz. Arap topraklarında geleceğin en büyük enerji kaynağı vardı. Petrol! Bu yüzden çok özel ajanlar yetiştirdiler ve başarılı oldular. Türkler de yüzyıllarca yönettiği topraklardan tek bir fayda sağlayamadığı gibi bir de gereksiz yere oralara masraf yaptı. Artık buna enayilik mi dersiniz bilemem. Şimdi kimse Türklerden bedavaya jandarmalık yapmasını beklemesin demek istiyoruz fakat Türkiye’yi yöneten siyasetçiler geçmişe hiç bakmadan Araplara yalakalık yapmaya devam ediyor. Araplar kendi öz kardeşlerini ülkesine almazken Türkiye milyonlarca Suriyeliyi besliyor. Bu dünyanın tek enayisi Türkler midir?

Şeriat Ülkesinden Kaçıp Şeriat İstemek…

Bazı Müslümanlar ne istediğini bilmiyor. Şeriat ülkesinden kaçıp Avrupa’nın en iyi yerlerine gidip şeriat istiyoruz diye gösteri yapıyorlar. Şeriat rejimi ile yönetilen insan yerine konulmayan, birey olarak hiçbir hakkı olmayan insanlar şeriattan kaçıyor fakat bu sefer kaçtıkları yerde de şeriat istiyor. Türkiye’de benzer vakalar var. Dini baskıdan kaçıp Türkiye’ye gelenler daha da dindarlaşıyor. 5 yaşındaki çocuklarını türbana sokuyorlar. Şeriat ülkesinden kaçıp Türkleri dinsizlikle ve ahlaksızlıkla suçluyorlar. Bu olay komünizm güzellemesi yapan komünistlerin kapitalist ülkelere kaçmasına da benziyor. Anlaşılan davulun sesi uzaktan daha bir hoş geliyor…

Gerçek Bir Osmanlı Nasıl Görünür?

Biz Osmanlıyız veya Osmanlı Torunuyuz diye ortalıkta dolaşan, eline tespih alıp kafasına sarık takan insanlar çok var. Şalvar giymeyi, Arapça konuşmayı Osmanlılık olarak gören bu zihniyet acaba gerçekten Osmanlıları temsil ediyor mu? Turkcemalumatlar olarak cevap verelim. Hayır, etmiyorlar. Bunlar Osmanlıyı temsil etmiyorlar. Bir kişi kafasına sarık takarak, altına şalvar giyerek ve Arapça konuşarak Osmanlıyı temsil edemez. Öncelikle şu yanlışı bir düzeltmek lazım, Türkiye’de çoğu insan Osmanlıları Arapça konuşuyor zannediyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Osmanlı’nın resmi dili Türkçedir. Evet yanlış okumadınız. Türkçedir.

Osmanlı Anayasasında Aynen Şöyle Yazar;

23 Aralık 1876’da ilan edilen Osmanlı İmparatorluğu ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’nin 18. maddesinde devletin resmî dilinin “Türkçe” olduğu belirtilmiş ve Türkçe bilmeyenlerin devlet memuriyetine alınmayacağı ifade edilmiştir: “

Madde 18 – Tebaa-i Osmaniyenin hidemat-ı devlette istihdam olunmak için devletin lisan-ı resmîsi olan Türkçeyi bilmeleri şarttır.

Ayrıca Fatih Kanunnamesinde de Devlet Memurlarının Türkçe bilmesi şart koşulmuştur. Türkçe öğrenemeyenler de devlet işlerinde görev yapamamıştır. Osmanlılar Arap alfabesi kullandığı için ve Divan Şairleri Arapça, Farsça sözcükler çok kullandığından dolayı Osmanlı’yı Arapça konuşuyor zannedenler büyük bir yanılgı içindeler. Şu an nasıl ki Latin alfabesi ile yazınca Latince konuşmuyorsak o zaman da Arap alfabesi ile yazınca Arapça konuşmuyorduk. Ayrıca dikkatinizi çekerim, Anayasa’da bile Osmanlıca yazmıyor, Türkçe yazıyor.

Şimdi Osmanlıcıyız diyerek Arapça konuşmayı meziyet görenler buna ne diyecekler? Ayrıca II. Abdülhamid’e bazı paşalar, Arapla ayaklanmasın diye devletin Resmi dili Arapça olsun diye başvuruda bulunduğu fakat Abdülhamid’in bunu kabul etmediği de bilinmektedir.

Kılık, Kıyafet meselesine gelirsek. II. Mahmud, 1829 yılında gerçekleştirdiği kılık kıyafet inkılabı ile artık devlet memurlarının şalvar, sarık giymesini yasaklamıştır. Yani bir Osmanlı memuru, eğer din görevlisi değilse sarık ve şalvar giyemezdi. Gerçi din görevlileri de genellikle pantolon ve ceket giymiştir.

Osmanlıcıların öve öve bitiremediği ikinci Abdülhamid Sarık takmamış ve şalvar giymemiştir. Sıradan vatandaşlar bile sarık ve şalvarla devlet dairelerine kolay kolay giremezdi.

Osmanlıcıyız diyenler Osmanlıyı iyi okusun. Tarihi iyi öğrensin. Ayrıca Osmanlı Padişahları defalarca Türk kökenli olduğunu, devletin de bir Türk devleti olduğunu belirtmiştir. Osmanlı Tarihçilerinin yazdığı kitaplarda da Osmanlı’dan sık sık Türk diye bahsedilir. Osmanlı hatasıyla, sevabıyla Türktür. Arapçılar, Arap hayranları kendilerine Osmanlıyı kalkan etmesinler.

Gerçek bir Osmanlı zeki, kültürlü bir beyfendi, hanımefendidir. Bir kaç tane dil bilir, şık giyinir, çağın şartlarını iyi değerlendirir, büyük bir dünya görüşü vardır. Gerçek bir Osmanlı olmak için de en başta Türklüğe, Türklere saygı göstermek gerekmektedir. İyi bir Osmanlı Türkçeyi de çok iyi konuşur.