Genel Vergi Hukuku Ünite 5 Özet

5. Ünite – Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu Özet Genel Vergi Hukuku Ünite 5 Özet Vergi mükellefi ile vergi sorumlusunu ayırt etmek Vergi yükümlüsü vergi kanunları gereği şahsında vergi ödevi doğan kişidir. Kaynağı sadece kanun olan bu vergi ödevi, şekli olabileceği gibi maddi de olabilir. Vergi sorumlusunun şahsında ise bir vergi ödevi doğmaz. Vergi sorumlusunun ödevi bir başkasının yani yükümlünün şekli veya maddi ödevlerini yerine getirmektir. Maddi vergi ödeviyle şekli vergi ödevlerini ayırt etmek Maddi vergi ödevi vergi borcunu ödeme ödevidir. Bu ödev kural olarak yükümlü şahsında doğar ve bu nedenle yükümlü tarafından ifası gerekir. Buna karşın şekli vergi ödevi vergi … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 5 Özet

Genel Vergi Hukuku Ünite 4 Özet

Genel Vergi Hukuku 4. Ünite – Vergi Hukukunda Yorum Özet Vergi hukukunda yorum faaliyetinin başlıca özelliklerini açıklamak Hukuk kuralının uygulama alanı bulması, kuralda soyut olarak tanımlanan olayın dış dünyada gerçekleşen somut olay ile örtüşüp örtüşmediğinin araştırılmasını gerektirir. Bu çerçevede de yorum, hukuk kuralının anlamını, uygulama koşullarının belirleme faaliyetidir. Hukuk kuralında, kuralı koyan organın iradesinin mi -subjektif teori – yoksa normun iradesinin mi -objektif teori- esas alınmasına yönelik tartışmaların “Yorumda kuralı koyan organın hukuk kuralında somutlaşan iradesinin esas alınacağı” biçimindeki uzlaştırıcı yaklaşımla sonlandırıldığı söylenebilir. Vergi hukukunda kullanılan yorum yöntemlerini ve yorum türlerini açıklamak Hukuk sistemi içerisinde yorum türleri öncelikle yoruma başvuran … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 4 Özet

Genel Vergi Hukuku Ünite 3 Özet

Genel Vergi Hukuku: 3. Ünite – Vergi Kanunlarının Uygulanması Özet Vergi kanunlarının yer bakımından uygulanmasında benimsenen ilkeleri özetlemek Kanunların nerede, yani hangi sınırlar içinde uygulanmasının mümkün olduğunun bilinmesinde yarar vardır. Çünkü, bir devletin kanunları o devletin egemenlik sahası olan ülkesinde, yani gümrük sınırları içinde uygulanabilmektedir. Ayrıca, bir devletin kanunlarının, öncelikle o devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olanlara uygulanması benimsenmektedir. Aslında, kanunların nerede uygulanacağı konusu, yer bakımından uygulanma, kime uygulanacağı konusu ise şahıs bakımından uygulanma anlamına gelmektedir. Ancak, bu iki tür uygulanma alanının birbiriyle sıkı ilişkisi nedeniyle, şahıs bakımından uygulanma, yer bakımından uygulanmanın içinde ele alınmaktadır. Bu anlamda şahıs/kişi bakımından uygulanma, … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 3 Özet

Genel Vergi Hukuku Ünite 1 Özet

Ünite 1 – Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Genel Vergi Hukuku Özet Vergi hukuku kavramını tanımlamak ve kapsamını özetlemek Devlet, üstlendiği kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için gelire ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde devletin en temel gelir kaynağını vergiler oluşturmaktadır. Vergiler, devletin ülke ekonomisinden kamu kesimine aktardığı iktisadî değerlerdir. Devlet, vergiler aracılığıyla kişilerin ve işletmelerin kasalarına/keselerine el atmakta, mülkiyetine ortak olmakta, birtakım temel hak ve özgürlükleri sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, vergilendirme yetkisinin milletin temsilcilerinden oluşan bir organ tarafından ve kuralları önceden belli olan düzenlemeler aracılığıyla kullanılması gerekmektedir. Günümüzde, vergilendirme yetkisi, çerçevesi anayasalarla çizilmek suretiyle ve yasama organı tarafından kanunlar aracılığıyla kullanılmaktadır. Vergi, devletin ve/ya … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 1 Özet