İşletmelerde Kuruluş Öncesi Çalışmalar ve Fizibilite

İşletmelerde Kuruluş Öncesi Çalışmalar ve Fizibilite Başarılı bir işletme kurmak için bir dizi ana ilkeye uygun olarak kuruluş çalışmalarının başlatılıp yürütülmesi gerekmektedir. Bu ilkeler kuruluşun her basamağında en ince noktalara kadar planlamayı, sürekli izlemeyi ve araştırmayı zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin başarıyla kurulması, beklentiler dahilinde işletilmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için kuruluş öncesi iktisadi, teknik, finansal ve hukuki yönden bir takım çalışmaların etkin şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Bir yatırım kararı alabilmek için girişimci, kendisine en yatkın konulara eğilmeli ve yatırımı yapmak istediği yere ilişkin ön bilgilere sahip olmalıdır. Bu amaçla yatırımcı daha önce sözü edilen kuruluş sorunlarını da dikkate alarak; • … Okumaya devam et İşletmelerde Kuruluş Öncesi Çalışmalar ve Fizibilite

Hayvancılık İşletmeleri Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktör

Hayvancılık Ekonomisi Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler Kuruluş yerinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerin, işletmelerin faaliyette bulunduğu iş kolunun üretim yapısı ve piyasa koşulları çerçevesinde dinamik bir yapıda araştırılması ve değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler çok karmaşık bir yapıda ve birbirleriyle yakından ilgili durumda bulunmaktadır. Belli bir yerde yapılan üretim (veya pazarlama) faaliyetine üstünlük sağlayan (özellikle maliyet üstünlükleri sağlayan) herşey kuruluş yeri faktörü olarak nitelendirilebilir. İşletmeler açısından çok büyük önem taşıyan kuruluş yerinin seçiminde dikkate alınacak kriterlerin sektörel bakış açısıyla ele alınması zorunluluğu, hayvancılık alt sektörleri ve işletmeleri özeli için de söz konusudur. Bu kapsamda, doğal … Okumaya devam et Hayvancılık İşletmeleri Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktör

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 4 Özet

Ünite 4 Özet Hayvansal Ürünlerde Arz-Talep ve Fiyat Mekanizması Arz, arz esnekliği ve arzdaki değişme kavramlarını tanımlamak Arz üreticilerin ellerinde bulundurdukları iktisadi mal ve hizmetleri belirli bir piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir fiyata satmaya hazır ve razı olmaları anlamına gelmektedir. Bir malın fiyatı ile arz miktarı arasında aynı yönlü (pozitif) bir ilişki mevcuttur. Malın fiyatı yükseldikçe, üreticilerin piyasaya arz ettikleri ürün miktarı artmakta, fiyat düşüşleri karşısında ise arz miktarı azalmaktadır. Arz eğrisi işletmelerin değişik fiyat seviyelerinde satışa sunacağı mal miktarını gösteren eğri olarak tanımlanır. Bu eğri oluşturulan arz çizelgesi yardımıyla çizilir. Arz değişmesi olarak adlandırılan durum malın kendi fiyatı … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Ünite 4 Özet

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 1 Özet

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 1 Özet Ekonomi teriminin kökenini açıklamak Ekonomi sözcüğü, kökenini Yunanca’daki oikos ve nomos sözcüklerinin birleşmesinden oluşan oikonomia sözcüğünden almaktadır. Ancak Yunan filozofları servet ve kazanç sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti oikonomia ile değil khrêmatistik sözcüğüyle ifade etmişlerdir. Günümüzde kullanılan ve kökenini Eski Yunancadaki oikonomia’dan alan Ekonomi terimine sonraki çağlarda Avrupalı yazarlar tarafından bu günkü anlamına yakın anlamlar yüklenmiştir. Temel ekonomik kavramları tanımlamak Ekonomide temel kavramlar denince ilk akla gelenleri İhtiyaç, Mal, Hizmet, Tüketim, Üretim, Emek, Sermaye, Doğa, Girişimci, Mübadele, Bölüşüm, Gelir ve Tasarruf kavramlarıdır. İnsan varlığını sürdürebilmek ve yaşam kalitesini artırabilmek için beslenme, barınma, eğitim, sağlık hizmeti vb … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Ünite 1 Özet