Birey, Sağlık ve Hijyen

Yaratılışı gereği insanoğlu hep istek, ihtiyaç ve arzularını gerçekleştirme umuduyla yaşar. Bu elde etme arzusu ve isteği de insanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerindendir. İyi bir çocukluk ve coşkuyla dolu geçen gençlik çağı sonrasında iyi bir eğitim alarak zevkle yapacağı ve iyi para kazandıran bir işe sahip olma, mutlu bir aile kurabilme yaşamı boyunca her insanın istekleri arasındadır. Doğruyu yanlıştan ayırabilen, ne istediğini bilen, hedeflerine gidecek yolu seçebilen ve bu yolda yapması gerekenleri çok iyi tahlil edebilen, karşısına çıkan sorunlara çözüm bulabilen bireyler, hiç şüphesiz bu isteklerinin birçoğunu da elde edebilme fırsatı yakalayabilirler. Bu yaşam tarzını benimsemiş bireylerin oluşturduğu toplumlar … Okumaya devam et Birey, Sağlık ve Hijyen