Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği

Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- PCR ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. PCRda çok az miktardaki DNA molekülü kullanılamaz. b. DNA dizilerinin in-vitro olarak çoğaltılmasıdır. c. PCR sadece tüm genomu yükseltgeyebilir. d. DNA dizilerinin in-vivo olarak çoğaltılmasıdır. e. PCR genetik mühendisliğinde sık kullanılırken, adli olaylarda kullanılamamaktadır. 2- PCR aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? a. Uzama- bağlanma – denatürasyon b. Denatürasyon- bağlanma- uzama c. Yükseltgenme- bağlanma- denatürasyon- uzama d. Bağlanma- denatürasyon- Uzama e. Yükseltgenme- denatürasyon- bağlanma- uzama 3- Aşağıdakilerden hangisi PCR’ın aşamalarından biri olan … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği

PCR Aşamaları Temel Veteriner Genetik

PCR Aşamaları Temel Veteriner Genetik PCR’ın ilk aşamasında kalıp DNA’nın birkaç dakika süresince 90 °C’de tutularak zincirlerin birbirinden ayrılması gerekmektedir. Bu işlem karşılıklı zincirler arasındaki hidrojen bağlarının kırılmasını sağlamaktadır ve denatürasyon adı verilmektedir. Tek zincirli hale getirme işleminin ardından sıcaklık 50-60 °C civarına düşürülerek, primerlerin kalıp DNA üzerindeki komplementer dizilerine bağlanması sağlanmaktadır (Şekil 10.1). Bu aşama da bağlanma- annealing aşaması olarak isimlendirilmektedir. Sonraki aşamada ise ısıya dirençli polimeraz enzimi primerlerin 3’ ucundan başlayarak yeni bir DNA sentezlemektedir (Şekil 10.2). Bu aşamaya uzama (elongation) adı verilmektedir. Uzama 70°C’de olmaktadır ve enzim bir primerin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca burada unutulmaması gereken bir … Okumaya devam et PCR Aşamaları Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- I. CAA GTA AAC ATA II. GUU CAU UUG UAU III. CUU UAU CAU GAA Yukarıdaki dizilimlerden hangileri mRNA üzerinde bulunan bir dizilim olabilir? a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. II ve III e. I, II ve III 2- DNA yapısı itibarıyla ………….. ph’ ya sahiptir. Çift sarmallı bir DNA’ nın tek sarmal bir DNA’ ya göre vizkositesi daha ……………………..tir. Aşağıdakilerden hangisi cümlelerdeki boşlukları doğru olarak tanımlar? a. asidik – düşük b. bazik- yüksek c. bazik – düşük d. … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap

Modern Genetiğin Filizleri

Temel Veteriner Genetik: Modern Genetiğin Filizleri Birçok bilim adamı tarafından hem bitkilerde hem de hayvanlarda yeni bireylerin oluşması ile ilgili birçok denemeler, melezleme çalışmaları yapılmış çeşitli teoriler ortaya konulmuştur. Bunlardan ilki “Ön Oluşum” (Preformasyon) teorisidir ve Leeuwenhoek, Bonnet, Spallanzani gibi birçok bilim adamı tarafından savunulmuştur. On sekizinci yüzyıla kadar kabul gören bu teoriye göre sperm (animalculist görüş) veya yumurta içinde (ovulist görüş) homunculus adı verilen minyatür bir insan bulunmaktadır (Resim 1.1.) Genetiğe Giriş İnsan spermatozoasına ait tahmini çizim (Niklaas Hartsoeker, 1694). Hartsoeker, çizdiği bu taslakta spermatozoanın içi yeteri kadar görülebilseydi, içindeki minyatür insanın da görülebileceğini varsaymıştır. On sekizinci yüzyılda ise … Okumaya devam et Modern Genetiğin Filizleri