Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- I. CAA GTA AAC ATA

II. GUU CAU UUG UAU

III. CUU UAU CAU GAA

Yukarıdaki dizilimlerden hangileri mRNA üzerinde bulunan bir dizilim olabilir?

a. Yalnız I

b. Yalnız II

c. Yalnız III

d. II ve III

e. I, II ve III

2- DNA yapısı itibarıyla ………….. ph’ ya sahiptir. Çift sarmallı bir DNA’ nın tek sarmal bir DNA’ ya göre vizkositesi daha ……………………..tir. Aşağıdakilerden hangisi cümlelerdeki boşlukları doğru olarak tanımlar?

a. asidik – düşük

b. bazik- yüksek

c. bazik – düşük

d. nötr – yüksek

e. asidik- yüksek

3- Kromozomların bünyelerinde bulundurdukları sentromerin yerleşimine göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Metasentrik, telosentrik

b. Metasentrik, akrosentrik

c. Metasentrik, akrosentrik, telosentrik

d. Metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, telosentrik

e. Telosentrik, submetasentrik, akrosentrik

4- Watson-Crick modeline göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. DNA, bir eksen etrafında sağa doğru dönüş yapan 2 polinükleotid zincirinden oluşmuştur ve bu zincirler zıt yönlerde uzanmışlardır.

b. Genetik bilginin oluşturulmasında bazların diziliminin herhangi bir önemi yoktur.

c. Purin ve pirimidin bazları DNA sarmalının merkezinde bulunurlar.

d. Adenin-timin bazları arasında 2 hidrojen bağı, guanin ve sitozin arasında 3 hidrojen bağı vardır.

e. Polinükleotid zinciri boyunca baz dizilimi herhangi bir şekilde kesintiye uğramaz.

5- Nükleik asitler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Nükleik asitler genellikle 5 karbonlu şeker, organik baz ve fosforik asitten oluşmuştur.

b. Nükleik asit zincirindeki 5 karbonlu şekerin yapısının deoksiriboz ve riboz olmasına göre nükleik asit DNA ve RNA adını alır.

c. DNA çoğunlukla hücre çekirdeğinde ve az miktarda mitokondri de bulunurken, RNA çoğunlukla sitoplazma da ve az miktarda çekirdekte bulunur.

d. Purin bazları adenin ve timin, purimidin bazları, guanin, sitozin ve urasildir.

e. Purin ve primidin bazlarının birleşimiyle nükleozit ve nükleozitle fosforik asitin birleşmesiyle nükleotid meydana gelir.

6- Bazı kromozomların yapısında bulunan ince bir bağla kardeş kromatitlerin uç kısımlarına bağlanmış olan ve hücre bölünmesinin telofaz safhasında çekirdek oluşumunda görev alan yapıya ne ad verilir?

a. Satellit

b. Telomer

c. Zigot

d. Sentromer

e. Kromatit

7- Gen yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Kromozomlarda sentromer adı verilen yapılar kromozomlara hareket yeteneği kazandırırlar.

b. Hücre bölünmesinin gerçekleşmediği dönemde kromozomda bulunan genetik materyale kromatin adı verilmektedir.

c. DNA’nın en kararlı hali olan ve Watson-Crick modeline göre standart yapı olarak kabul edilen DNA çeşidi A-DNA’dır.

d. Hücrede bulunan genetik materyalin tamamına genom adı verilir.

e. Genomda bulunan ve fonksiyonel olmayan DNA dizilerine çöp DNA denir.

8- RNA tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. r-RNA, protein sentezi sırasında translasyon basamağında, DNA’dan RNA’ya aktarılan şifreye göre tanımlanacak olan aminoasitlerin taşınması ve polipeptid zincirine eklenmesinde görev alır.

b. m-RNA, yapısal özelliklerinden dolayı hücrede sürekli yıkılıp tekrar yapılırlar.

c. Kodonların m-RNA’daki karşılığına antikodon denir.

d. r-RNA’nın tek zircirli nükleotit dizisinin üç boyutlu bir şekilde katlanmasıyla oluşan sekonder yapısı yonca yaprağına benzetilmektedir.

e. Sitoplazmada t-RNA bulunmamaktadır.

9- ‘……………….. olarak tanımlanan ifade, anlamlı bir RNA transkripti ya da bir proteinden oluşan işlevsel bir biyolojik ürünün sentezi için gerekli olan bilgiyi içeren DNA parçasıdır.’ Yukarıda boşluğu en uygun olarak aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

a. Lokus

b. Karyotip

c. Gen

d. Nükleozom

e. Kromatit

10- DNA’nın kimyasal yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. DNA’nın çift sarmal yapısının kararlılığı, ısıdan etkilenmez.

b. Heliks yapıdaki sarmalların birbirlerinden ayrılması işlemine denatürasyon denir.

c. Denatürasyon olayı öncelikle guanin-sitozin bazları arasında gerçekleşir.

d. Polinükleotit zincirlerin birbirinden ayrılması olayı geri dönüşümsüzdür.

e. Birbirlerine hidrojen bağları ile bağlı olan çift sarmal yapı pH 1-7 seviyelerinde genellikle stabildir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s