Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- I. CAA GTA AAC ATA II. GUU CAU UUG UAU III. CUU UAU CAU GAA Yukarıdaki dizilimlerden hangileri mRNA üzerinde bulunan bir dizilim olabilir? a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. II ve III e. I, II ve III 2- DNA yapısı itibarıyla ………….. ph’ ya sahiptir. Çift sarmallı bir DNA’ nın tek sarmal bir DNA’ ya göre vizkositesi daha ……………………..tir. Aşağıdakilerden hangisi cümlelerdeki boşlukları doğru olarak tanımlar? a. asidik – düşük b. bazik- yüksek c. bazik – düşük d. … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap