Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- I. CAA GTA AAC ATA II. GUU CAU UUG UAU III. CUU UAU CAU GAA Yukarıdaki dizilimlerden hangileri mRNA üzerinde bulunan bir dizilim olabilir? a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. II ve III e. I, II ve III 2- DNA yapısı itibarıyla ………….. ph’ ya sahiptir. Çift sarmallı bir DNA’ nın tek sarmal bir DNA’ ya göre vizkositesi daha ……………………..tir. Aşağıdakilerden hangisi cümlelerdeki boşlukları doğru olarak tanımlar? a. asidik – düşük b. bazik- yüksek c. bazik – düşük d. … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap

İktisada Giriş: Piyasa Arz Eğrisi

İktisada Giriş: Piyasa Arz Eğrisi Gerçek hayatta genellikle bir mal veya hizmeti piyasada arz eden firma sayısı tek bir tane olmayıp çok sayıda firma olduğuna göre, bu firmaların belli fiyat düzeylerinin her birinde arz etmeye hazır oldukları mal veya hizmet miktarlarının toplamı ilgili mal veya hizmete ait piyasa arz eğrisini verecektir. Piyasa arz eğrisi firma arz eğrilerinin her bir fiyat düzeyi için yatay toplamı sonrasında elde edilmektedir. Piyasa arz eğrisi, firma arz eğrilerinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Aşağıdaki Tablo 3.4’te iki firmanın (üreticinin) olduğu bir piyasa için firma arz şedüllerinden hareketle piyasa arz şedülünün elde edilişi açıklanmaktadır. Grafik 3.6’da ise, Tablo … Okumaya devam et İktisada Giriş: Piyasa Arz Eğrisi

Temel İktisadi Sorun

Temel İktisadi Sorun Bir an için günlük yaşamınızı düşünmenizi istiyoruz sizden. Yani, gün içinde yaptıklarınızı, elde ettiklerinizi ve edemediklerinizi, çevrenizde gün içinde gelişen olayları düşünün bir an için. Şu anda sahip olmayı istediğiniz ama sahip olamadığınız bir şey var mı? Ya da şu anda sahip olduğunuz ama daha fazlasına sahip olmayı istediğiniz bir şey? Eğer bu sorulara verdiğiniz cevap “Hayır” ise sizi kutlarız. Ya “bir lokma-bir hırka” yaşam biçimini ve felsefesini içine sindirmiş bir ulu kişisiniz ya da Sabancı ailesi ile yakın bir akrabalık ilişkiniz var. Sizin dışınızda kalan herkes, yani bizler, yaşam standardımızın sınırlarını sürekli zorlama ihtiyacı içindeyiz. Bir … Okumaya devam et Temel İktisadi Sorun