Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- I. CAA GTA AAC ATA II. GUU CAU UUG UAU III. CUU UAU CAU GAA Yukarıdaki dizilimlerden hangileri mRNA üzerinde bulunan bir dizilim olabilir? a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. II ve III e. I, II ve III 2- DNA yapısı itibarıyla ………….. ph’ ya sahiptir. Çift sarmallı bir DNA’ nın tek sarmal bir DNA’ ya göre vizkositesi daha ……………………..tir. Aşağıdakilerden hangisi cümlelerdeki boşlukları doğru olarak tanımlar? a. asidik – düşük b. bazik- yüksek c. bazik – düşük d. … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Soru Cevap

Mayoz Bölünmenin Tüm Evreleri

Mayoz Bölünmenin Tüm Evreleri Temel Veteriner Genetik Evre 1: Profaz I Leptoten: Hücredeki kromatin ağı yavaş yavaş kısalıp kalınlaşarak kromozom halini almaya başlar. Her kromozom bir çift kardeş kromatidten oluşmuş durumdadır. Zigoten: Bu evrenin en önemli özelliği başlangıçta kromozomların aynı hizaya gelmesidir. Kromozomlar bu evrede de sürekli kısalıp kalınlaşırlar. Kromozomlar aynı hizaya gelerek fermuar benzeri bir yapı halinde çift olarak bulunurlar. Bu yapıya sinaptonemal kompleks adı verilir. Pakiten: Kromozomların replike olarak tetratları meydana getirdikleri dönemdir. Homolog kromozomlar yer yer birbirlerine yakınlaşırlar ve kardeş olmayan kromatidler bu yakınlaşma bölgelerinden birbirlerine bağlanarak sinaps meydana getirirler. Kardeş olmayan kromatidler arasında bu sinaps bölgelerinden parça değişimi meydana … Okumaya devam et Mayoz Bölünmenin Tüm Evreleri

Modern Genetiğin Filizleri

Temel Veteriner Genetik: Modern Genetiğin Filizleri Birçok bilim adamı tarafından hem bitkilerde hem de hayvanlarda yeni bireylerin oluşması ile ilgili birçok denemeler, melezleme çalışmaları yapılmış çeşitli teoriler ortaya konulmuştur. Bunlardan ilki “Ön Oluşum” (Preformasyon) teorisidir ve Leeuwenhoek, Bonnet, Spallanzani gibi birçok bilim adamı tarafından savunulmuştur. On sekizinci yüzyıla kadar kabul gören bu teoriye göre sperm (animalculist görüş) veya yumurta içinde (ovulist görüş) homunculus adı verilen minyatür bir insan bulunmaktadır (Resim 1.1.) Genetiğe Giriş İnsan spermatozoasına ait tahmini çizim (Niklaas Hartsoeker, 1694). Hartsoeker, çizdiği bu taslakta spermatozoanın içi yeteri kadar görülebilseydi, içindeki minyatür insanın da görülebileceğini varsaymıştır. On sekizinci yüzyılda ise … Okumaya devam et Modern Genetiğin Filizleri