Şah İsmail’den Rakiplerine Tehdit!

Yedullah Şükri “Alemarayi Safevi” eserinde Şah İsmail’in Şeybani Han’ı öldürdükten sonra onun kesilmiş kafasını Osmanlı Sultanı II.Beyazıd’a gönderdiğini ve şöyle söylediğini yazıyor:

“Eğer Sultan (Beyazıd) ayağını eteğinin içerisine almazsa ve başıboşluk atına binerek bizim diyarımıza baskın yaparsa onun da kafasını Şeybani Han’ın kafası gibi kesecek ve Hint Racasının dergahına haşmet ve 100 ayin düzenleyerek göndereceğim. Eğer Hint Racası da Beyazıdın kafasını görüp de edep-erkanını gözetmezse, onun da kafasını vücudundan ayırıp Çin fağfur’u için hediye göndereceğim. Ve eğer o da gözü dar’lık yaparak yanlışlıktan bahsederse, onun da vücudunu kafasını taşıma yükünden azad ederek Portekiz padişahına gönderceğim.”

Yedullah Şükri, “Alemarayi Safevi”, s.331.

Bir Cevap Yazın