Timur: Türkmenler Tatarların Kölesiydi

Türkmenler ve Tatarlar Türk kavmidir. Ancak boylar arası rekabet hep vardı ve her boy kendini diğerinden üstün görürdü.

İbn ‘Arabşah, Timur’un Anadolu’da Mogol (Tatar) gruplara adam göndererek, onları Bayezid’e karşı kazanmaya çalıştığını ayrıntılarıyla anlatır. Timur’un Tatar beylerine hitabı ilginçtir: onlarla aynı soydan olduğunu belirtiyor, vaktiyle Tatarların Anadolu’ya egemen olduğunu, Eretna’nın sultanlığını hatırlatıyor, vaktiyle Türkmenlerin, Tatarların kölesi olduğunu söylüyor, Osman oğlu aradan kalkarsa kendilerini orada tekrar egemen yapmayı vaat ediyor ve savaşta kendi saflarına katılmalarını istiyordu. Gerçekten, savaşın başlangıcında “Tatar hâyin oldu” (Neşrî, I, 350). Bayezid tutsaklığında, Timur’dan Tatarları Anadolu’dan alıp götürmesini isteyecek ve Timur bunu kabul edecektir.

Sivas-Çorum-Kırşehir havalisinde oldukça kalabalık olan Mogol kabileleri, başlıca Barımbay ve Samagarlar yaşamakta ve savaşlarda önemli rol oynamakta idiler (Bkz. Bazm u Razm); Osmanlı tahrir defterlerine Timur’la beraber gitmeyip kalan bu grupları tahrir’lerde “Migal” adıyla buluyoruz.

Halil İnalcık, Devlet-i Alliye- Cilt 1, s72-73

Bir Cevap Yazın