Cengiz ve Hülagü’nün Torunu Yavuz Sultan Selim Han

Ridaniye Savaşında Hadım Sinan Paşa’nın şehid olması üzerine veziriazam olan Yunus Paşa, özellikle Kahire’nin alınmasında büyük gayret göstermiş ve ok ile yaralanmıştı.Mısır dönüşünde Yavuz’a “kullarınız Mısır’ı Çerkeze vereceğinizi bilse buraya gelmezdi” demesi hayatına mâloldu. Padişah bu söz üzerine önce atının eyerinden tutup durduruyor, sonra hançeri saplıyor. Sonra muhabbet yarıda kalmasın diye Kemalpaşazade’yi yanına çağırıp yola devam ediyor. İşte bu hadiseden dolayı Kemalpalazade’nin atı Yavuz’un kaftanına çamur sıçratınca korkuya kapılıyor. Yavuz Selim Han Mısır aldığında kendisine itaat etmeyen herkesi kılıçtan geçirmiş hatta bazı kaynaklara göre hamile Çerkez kadınlarının öldürülmesi için ferman çıkartmıştır. Yavuz, korku politikasını çok iyi kullanırdı. İsyanlar kesilince ve halk tamamen teslim olunca Yavuz’da iyi niyetini göstermek için Mısır yönetimine bir Çerkez atamıştır fakat Yunus Paşa’nın buna itiraz etmesi üzerine Yunus Paşa’da idam edildi. Yavuz Sultan Selim Han çok sert bir hükümdardı. Cengiz Han ve Hülagü Han’ın kanını taşıyordu. Zaten kendisine de eş olarak Cengiz Han soyundan gelen Kırım Han’ının kızını almıştı. Yani Kanuni Sultan Süleyman bu vesile ile Cengiz Han soyundan gelmektedir.

Bir Cevap Yazın