Yavuz Selim’in Timur ve Cengiz Han Soyuna Gösterdiği Saygı

Doğu Türklerinden Timurluların son Hükümdarı Bediüzzaman Mirza, ülkesi Özbekler tarafından işgal edildiğinde Yavuz Selim Han tarafından koruyup kollanmıştır. Timur Beyazıd’ı esir etmesine rağmen Yavuz Mirza’ya saygı göstermiş ve onun için yanında özel taht yaptırmıştır. Şimdi günümüze kendisine Osmanlıcıyız diyenlerin sürekli Timur’a ve Cengiz’e hakaret etmesi de ayrı bir vakadır. Yavuz zamanında Timur ülkesinden artık eser yoktu. Türk dünyasının mutlak en güçlü hanedanı Osmanoğulları idi. Ama Osmanoğullarından Yavuz Selim Han, kendi atası Yıldırım Bayezıd, Timur yani Cengiz soyundan gelenler tarafından esir alınmasına rağmen o Cengiz soyuna saygı göstermiş, bununla da yetinmemiş ve son Timurlu hükümdarı Bediüzzaman Mirza için özel bir taht yaptırarak yanına yerleştirmiştir ve bu konuda Osmanlıların lehine de hiçbir şey yoktur. Bu sadece saygıdan dolayıdır. Hiçbir çıkar kaygısı yoktur bunda. Düşünün ki Yavuz Selim gibi sert bir mizacı olan adam bile Cengiz Han soyuna saygı gösterirken kendine İslamcıyız, Osmanlıcıyız diyenlere acaba neye dayanarak Cengiz ve Timur düşmanlığı yapıyor?

Bir Cevap Yazın