Milletlerin Temeli Ahlaktır!

MİLLETLERİN temeli ahlaktır. Ordu, bilgi, teşkilat gibi şeyler ahlaktan sonra gelir. Gerek Türk milleti olsun, gerek başka milletler olsun, ahlakça yüksek oldukları zaman büyümüşler, ahlak sağlamlıkları bozulduğu zaman da çürüyüp dağılmışlardır. Roma, İran, Bizans, İspanyada’ki Gotlar, Araplar ahlaklarının bozukluğu yüzünden battılar. Dünkü Fransa , ahlak bozukluğu yüzünden devrildi. Türk tarihinde geçirilen sarsıntıların, baş sebebi de ahlakın gevşemesidir. Her ne kadar bu gevşeme Türkümsüler, Dönmeler ve Devşirmeler yüzünden olmuşsa da, yine aynı sebepler ve aynı sonuçlar apaçık görülmektedir.

Bir milletin, özellikle gençliğin ahlakı önemlidir. Çünkü milletin mukadderatı söz konusu olduğu yerlerde, onlar iş görecekler, kan dökeceklerdir. Gençlik, kendini saran maddi ve manevi çevrede ahlak disiplini, ahlak örnekleri görürse, ahlaksızlığım daima ezileceğinden emin olursa o zaman kendiside sağlam ahlaklı olarak yetişir. Fakat gençlik, kendisine sözle ahlaki telkin yapıldığı halde rüşvet, iltimas, dalkavukluk ve hokkabazlığın hakim olduğunu görürse, işte o zaman onda ahlaki buhran başlar.

Gençlik ve Ahlak. Bozkurt, 7. Sayı 2 Temmuz 1942 – Hüseyin Nihal Atsız

Bir Cevap Yazın