İbn-i Sina’nın Tanrı Hakkında Bir Yorumu

“Eğer bir şey iki ve daha fazla sayıda olursa bu zaman hemen şeylerin biçime sahip olması kaçınılmazdır. İki tane olan şey bir-birisinden ayrı olmalıdır ki bu da onlar için biçim’i (form) vacip kılıyor (sınırları, haddleri olması gerekiyor) . Eğer biçimleri olursa bu zaman da onların mekan içerisinde olmaları gerekir. Biçimi olan ve Mekandan asılı olan hiçbir mefhum Tanrı olamaz. Çünki birşeyin ihtiyaçlı olması onun ezeli ve ebedi olmasına zıddır. Mesela eğer Allah mekan içerisindedirse ve mekana ihtiyaçlıdırsa o halde “Allah mı daha önce vardı yoksa Mekan mı” sorusu ortaya çıkar. Eğer Allah daha önce vardl dersek o halde mekana ihtiyacı yoktur. Eğer mekan daha önce vardı dersek bu zaman Allah kendisi yaratılmış bir varlık olur ve yaranması için de başka bir Allaha ihtiyaç duyur. Bu yüzden de biçimsiz ve mekanda olmayan Allah’ın sadece bir tane olması hali mümkündür, ikinci bir durum olamaz.”

Bir Cevap Yazın